Claus Krogh, chefredaktør for Politikens Lokalaviser

Claus Krogh, chefredaktør for Politikens Lokalaviser

Chefredaktørens klumme:

De lokale stemmer er vigtige

Når myndighederne lytter til borgerne, bliver resultatet ofte bedre, skriver Claus Krogh

I denne uges avis har vi en historie, hvor Aarhus Ø Fællesråd advokerer for, at planerne for de næste etaper af byggeriet på Aarhus Ø vil skabe et lukket byrum på grund af karrébygninger. På rådhuset har man lyttet og vil fortsat lytte, og har man en mening om det kommende byggeri, er der høringsfase frem til den 23. januar.

Det er ret beset en smagssag, om det ene eller det andet er pænest og mest inkluderende, og om karréer lukker byrummet eller skaber mulighed for privatliv.

Jeg kan da godt forestille mig, at man på kommunen nogle gange blive lidt trætte

Pointen er, at den lydhørhed, som der udvises fra kommunens side er ligefrem proportional med ens holdning til det projekt, man involverer sig i. Hvis du er blevet lyttet til og taget alvorligt, så er dine holdninger til et projekt, som det kommende byggeri på Aarhus Ø, automatisk mere positiv.

Vi har utallige gange skrevet om projekter, hvor der har været høringer om lokalplanerne, og jeg kan da godt forestille mig, at man på kommunen nogle gange blive lidt trætte. Men det er forstandigt og det eneste rigtige at lytte til borgerne og give dem mulighed for at komme til orde.

I Hjortshøj, hvor jeg bor, fik vi for noget tid siden en meddelelse fra Virupskolen og forældrebestyrelsen om, at der fra midten af november var adgang forbudt for forældres biler på skolens parkeringsplads. Sådan - ud af det blå. Forklaringen var, at skolelederen og forældrebestyrelsen, synes, trafikken omkring skolen var farlig for børnene.

Det er i sig selv jo en ganske fin pointe. Problemet var såmænd heller ikke ønsket om at skabe en mere sikker skolevej for børnene - det var i høj grad kommunikationen og den manglende involvering. Det viste kommentarerne i de to lokale Faccebook-grupper tydeligt. Og skolen har lyttet. Det er nu blevet meldt ud, at man vil evaluere beslutningen, og i den forbindelse opfordrede man til, at alle, der havde ideer til, hvordan det kan gøres anderledes, kom med deres besyv.

Begge eksempler handler om borgerinddragelse og om at lytte til dem, der påvirkes af myndighedernes beslutning. Når myndighederne gør det, bliver resultatet ofte bedre. Det er ikke sikkert, at alle med en mening også i sidste ende er tilfredse med resultatet. Men de er blevet hørt - og det er vigtigt for demokratiet.

Med venlig hilsen

Claus Krogh

Ansvarshavende chefredaktør

Publiceret 03 December 2018 22:00