Gellerupparken i Aarhus er fortsat på ghettolisten.

Gellerupparken i Aarhus er fortsat på ghettolisten. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Ghettolisten vokser, men Aarhus går fri for flere ghettoer

Aarhus har fortsat tre områder på ghettolisten i 2018

Af
Jeppe Rafn

Transport-, bygnings- og boligministeren har 1. december offentliggjort den nye ghettoliste over områder, hvor der bor mange indvandrere, og som har karakter af parallelsamfund.

Der er kommet nye kriterier for at komme på ghettolisten, og det har betydet, at listen er gået fra sidste år at omfatte 22 områder til 29 områder i 2018.

Der er dog ikke sket ændringer i Aarhus, der stadig har tre områder på ghettolisten: Skovgårdsparken, Bispehaven og Gellerupparken/Toveshøj. De to sidstnævnte er såkaldte hårde ghettoer, fordi de fem år i træk har været på ghettolisten. Skovgårdsparken er i år på listen for tredje år i træk og dermed ikke en hård ghetto.

Ghettodefinition

Et ghettoområde er defineret ved at være et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

De tre ghettoer i Aarhus

Der bor 5.614 personer i Gellerupparken/Toveshøj, som opfylder alle fem kriterier for at være på listen.

Bispehaven med 2.215 beboere opfylder alle kriterierne pånær indkomstkriteriet, idet gennemsnitsindkomsten er på 56,1 procent og dermed over den kritiske grænse på 55 procent.

Der bor 1.442 personer i Skovgårdsparken, som er det af de tre aarhusianske områder, der er klart tættest på at ryge af ghettolisten. Skovgårdsparken opfylder 'kun' tre af kriterierne. Kriterierne for indkomst og kriminalitet opfylder ikke betingelserne for at være på ghettolisten, og kriteriet for tilknytning til arbejdsmarkedet er tæt på også at gå under ghettokriteriet på 40 procent, idet 41.9 procent står udenfor arbejdsmarkedet.

Ifølge Brabrand Boligforening er den nye ghettolistes beskæftigelsestal baseret på tal fra 2016 og 2017. Hvis man brugte de nyeste tal fra november 2018, ville Skovgårdsparken ikke opfylde beskæftigelseskriteriet, og området ville dermed ryge af ghettolisten.

"Vi kan se, at vi lige nu ligger på omkring 37,7 procent beboere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Altså væsentligt lavere end de 41,9 procent, som der står på den nye ghettoliste. Derfor opfylder vi i realiteten ikke længere det kriterium," siger Brabrands Boligforenings direktør Keld Laursen til Århus Stiftstidende.

Publiceret 01 December 2018 18:30