Færgen M/F Issehoved er to gange forgæves blevet sat ind på ruten.

Færgen M/F Issehoved er to gange forgæves blevet sat ind på ruten. Arkivfoto: Allan J. Kortsen/Scanpix Denmark

Borgerlige partier er bekymrede for økonomien bag ny færge mellem Aarhus og Samsø

Venstre og De Konservative i Samsøs kommunalbestyrelse frygter, at en Aarhus-Samsø forbindelse vil slå hul i kommunekassen

Af
HENRIK GRØNVALD

JP AARHUS

Samsø Kommune sendte i denne uge en påtænkt passagerfærge i EU-udbud. Det skete dog uden Venstres og De Konservatives stemmer, fordi partierne er imod fremgangsmåden.

"Det hele er vendt på hovedet. Nu har vi sendt en færge i udbud, men ikke besluttet at sætte den i drift eller fundet ud af, hvor vi skal finde pengene. Vi ville måske have forholdt os anderledes, hvis finansieringen var på plads først," siger Henrik Kjær (V).

Markedsanalyseinstituttet Inzights lavede inden sommerferien en rapport for Samsø Kommune, hvor analysefirmaet vurderede, at en ny færge til 400 passagerer vil koste 35 mio. kr., ligesom ruten vil kræve ombygninger i havnene for 5 mio. kr. En mindre færge til 300 passagerer vil dog muligvis være tilstrækkelig.

Fire scenarier

Analysen opererer med fire scenarier - hvoraf politikerne især har haft fokus på to - en med otte måneders sejlads i perioden fra den 1. marts til den 1. november og en helårsrute, som giver et tilskudsbehov på henholdsvis 2 mio. kr. og 4,7 mio. kr.

"I alle scenarier bliver der et millionunderskud, der skal dækkes af kommunen, og det er vi imod. Vi har en velfungerende færge i dag med ledige passagersæder, så vi synes ikke, det er smart at sætte endnu en færge i vandet," siger Henrik Kjær.

Beregninger har vist, at finansieringen delvist kan ske ved et sænket udgiftsniveau i det kommunale rederi, men den kilde vil ifølge Venstre-manden tørre ud.

"Med tiden vil der kun være det kommunale system til at dække underskuddet, og det duer ikke. Hver gang vi skal lægge kommunens budget, har vi problemer med at få enderne til at nå sammen, og en ekstra færgerute vil blive en alvorlig udgift, som kan gå ud over noget kernevelfærd," mener Henrik Kjær.

Markedsanalysen viste desuden et potentiale på 161.000 passagerer om året - og på længere sigt måske op mod 250.000. Til gengæld vil en Aarhus-rute kannibalisere kraftigt på den nuværende kommunalt ejede forbindelse mellem Sælvig og Hou, idet knap 100.000 passagerer i forvejen er kunder her.

For optimistiske tal

Henrik Kjær er dog skeptisk over for tallene.

"Vi tror, at undersøgelsens estimater er for optimistiske. Vi tror heller ikke, at det løser et problem for Samsø. Bosætningen på øen vil næppe øges markant. Vi gør jo i forvejen en indsats for at styrke erhvervsliv og bosætning herovre, og det har allerede givet en effekt," siger han.

Borgerlige er bekymrede for økonomien bag ny Aarhus-færgeVenstre og De Konservative i Samsøs kommunalbestyrelse frygter, at en Aarhus-Samsø forbindelse vil slå hul i kommunekassen.

Samsø Kommune sendte i denne uge en påtænkt passagerfærge i EU-udbud. Det skete dog uden Venstres og De Konservatives stemmer, fordi partierne er imod fremgangsmåden.

"Det hele er vendt på hovedet. Nu har vi sendt en færge i udbud, men ikke besluttet at sætte den i drift eller fundet ud af, hvor vi skal finde pengene. Vi ville måske have forholdt os anderledes, hvis finansieringen var på plads først," siger Henrik Kjær (V).

Markedsanalyseinstituttet Inzights lavede inden sommerferien en rapport for Samsø Kommune, hvor analysefirmaet vurderede, at en ny færge til 400 passagerer vil koste 35 mio. kr., ligesom ruten vil kræve ombygninger i havnene for 5 mio. kr. En mindre færge til 300 passagerer vil dog muligvis være tilstrækkelig.

Fire scenarierAnalysen opererer med fire scenarier - hvoraf politikerne især har haft fokus på to - en med otte måneders sejlads i perioden fra den 1. marts til den 1. november og en helårsrute, som giver et tilskudsbehov på henholdsvis 2 mio. kr. og 4,7 mio. kr.

Man bruger en masse penge på at udbyde og designe en færge uden at vide, om man har råd til at drive færgeruten.

Per Urban Olsen (K), medlem af Samsøs kommunalbestyrelse

"I alle scenarier bliver der et millionunderskud, der skal dækkes af kommunen, og det er vi imod. Vi har en velfungerende færge i dag med ledige passagersæder, så vi synes ikke, det er smart at sætte endnu en færge i vandet," siger Henrik Kjær.

Beregninger har vist, at finansieringen delvist kan ske ved et sænket udgiftsniveau i det kommunale rederi, men den kilde vil ifølge Venstre-manden tørre ud.

"Med tiden vil der kun være det kommunale system til at dække underskuddet, og det duer ikke. Hver gang vi skal lægge kommunens budget, har vi problemer med at få enderne til at nå sammen, og en ekstra færgerute vil blive en alvorlig udgift, som kan gå ud over noget kernevelfærd," mener Henrik Kjær.

Markedsanalysen viste desuden et potentiale på 161.000 passagerer om året - og på længere sigt måske op mod 250.000. Til gengæld vil en Aarhus-rute kannibalisere kraftigt på den nuværende kommunalt ejede forbindelse mellem Sælvig og Hou, idet knap 100.000 passagerer i forvejen er kunder her.

For optimistiske tal

Henrik Kjær er dog skeptisk over for tallene.

"Vi tror, at undersøgelsens estimater er for optimistiske. Vi tror heller ikke, at det løser et problem for Samsø. Bosætningen på øen vil næppe øges markant. Vi gør jo i forvejen en indsats for at styrke erhvervsliv og bosætning herovre, og det har allerede givet en effekt," siger han.

Den konservative Per Urban Olsen er også imod at sende en færge i udbud, inden det overhovedet er besluttet at åbne en færgerute.

"Man bruger en masse penge på at udbyde og designe en færge uden at vide, om man har råd til at drive færgeruten. Vi ved, at vi formentlig skal ud og spare 12,6 mio. kr. næste år, og så lægger man en ekstra udgift oven i, uden at vi kan få vide, hvor mange penge det drejer sig om, og hvor de skal komme fra. Det er fuldstændig vanvittigt," mener han.

Per Urban Olsen mener heller ikke, at en hurtigfærge matcher Samsøs ambitioner om vedvarende energikilder og at gøre sig helt fri for fossile brændsler.

"Så giver det ikke mening at sætte en hurtigfærge ind, der kun kan sejle på dieselolie. Selv med den mest skrabede sejlplan vil man årligt udlede lige så meget CO2 som godt og vel 130.000 personbiler, der blev sat til at køre tur-retur mellem Aarhus og Hou. Det er en kraftig stigning i miljøbelastningen," siger Per Urban Olsen.

Plan i januarIfølge borgmester Marcel Meijer (S) giver det dog god mening at indhente tilbud på en færge først og så lave beregningerne færdige bagefter.

"Vi regner på det nu, men vi kender ikke prisen på færgen. Vi har bedt om en færge til 75 cykler og 300-350 passagerer, men det kan være, at nogen foreslår en færge til 275 passagerer og et lavere antal cykler, fordi det så kan gøres meget billigere. Der er sat en måned af til forhandling om den endelige udformning," fortæller borgmesteren, som regner med at kunne præsentere en plan i januar.

"Vi tilstræber, at der bliver borgermøder i januar, hvor vi ikke helt kan præsentere buddene, men fortælle borgerne og passagerne, hvad det er for nogle færger, vi har fået tilbud om, og hvordan de er indrettet. I samme forbindelse håber jeg at komme med en finansieringsplan," siger han.

Publiceret 25 November 2018 09:26