Skadestuen på Aarhus Universitetshospital.

Skadestuen på Aarhus Universitetshospital. Foto: Tonny Foghmar

Fælles skadestue for fysisk og psykisk syge

Det er en fordel for alle patienter med fælles skadestue, vurderer Region Midtjylland

Fra torsdag 22. november bliver skadestuen på Aarhus Universitetshospital fælles for patienter med både fysiske og psykiske sygdomme.

"Psykisk syge patienter lever ofte med skjulte fysiske sygdomme, fordi der i psykiatrien først og fremmest er fokus på at behandle de psykiske sygdomme. I den fælles akutmodtagelse vil patienterne have mulighed for at få både deres fysiske og psykiatriske symptomer vurderet, fordi al lægefaglig ekspertise er samlet. Det er et væsentligt fremskridt," siger Per Jørgensen, lægefaglig direktør i Psykiatri og Social i Region Midtjylland, i en pressemeddelelse fra regionen.

Ifølge Region Midyjylland dør psykisk syge patienter 15-20 år tidligere end befolkningen generelt. De dør vel og mærke ikke af deres psykiske sygdomme, men af livstilssygdomme som diabetes, KOL og hjerte-karsygdomme, som kunne være blevet behandlet, hvis de var blevet opdaget i tide.

"Det er en åbenlys urimelighed, som vi i Region Midtjylland blandt andet vil ændre på ved at møde alle akut syge patienter på samme måde, uanset om det er krop eller sind, der er akut skadet," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, er enig i, at en fælles akutmodtagelse bliver til fordel for patienter med både fysiske og psykiske sygdomme.

"Vi har i dag patienter med for eksempel selvskadende adfærd, som først skal syes på skadestuen og som derefter køres til psykiatrisk modtagelse for at blive behandlet for psykiske lidelser. De patienter kan vi nu give et bedre og mere sammenhængende tilbud, fordi der i den fælles skadestue både arbejder psykiatriske læger og akutlæger, ligesom vi kan tilkalde læger fra andre relevante specialer ," siger Claus Thomsen.

FAKTA

Torsdag 22. november kl. 10 bliver psykiatrisk modtagelse en del af Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der sker samtidig med, at psykiatrien i Risskov flytter ind i det nye hospitalsbyggeri i Skejby.

Man skal altid ringe i forvejen, før man tager af sted til skadestuen. Hverdage kl. 8-16 skal man ringe til sin praktiserende læge. Hverdage mellem kl. 16-8 og i weekender og på helligdage skal man kontakte Lægevagten.

Når en psykisk syg patient møder op på skadestuen, bliver patienten modtaget af en sygeplejerske, som vurderer, om patienten kan vente sammen med andre patienter, om patienten skal vente i et skærmet venteværelse eller har behov for ro i et ledigt undersøgelsesrum.

Skadestuen har psykiatriske sygeplejersker på arbejde døgnet rundt, ligesom en psykiatrisk læge er til stede eller på tilkald.

Tvangsindlagte og domsanbragte patienter skal ikke via skadestuen, men bliver ført direkte til de relevante afdelinger.

Adressen til den fælles skadestue er:

Skadestuen og Lægevagten

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Palle Juul-Jensens Boulevard 161

Indgang J3

8200 Aarhus N

jr

Publiceret 20 November 2018 11:24