Grenaabanen sætter farten op til 100 km/t for at lave dynamiske testkørsler.

Grenaabanen sætter farten op til 100 km/t for at lave dynamiske testkørsler. Pressefoto: Aarhus Letbane

Pas på: Letbanen sætter farten op til 100 km/t

Testkørsler mellem Grenaa og Aarhus med op til 100 km/t

Hidtil har letbanen kun kørt med 20 km/t under testkørsel af letbanestrækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Fra mandag 8. oktober begynder letbanen af lave dynamiske testkørsler, og så femdobles hastigheden til 100 km/t mellem Grenaa og Østbanetorvet i Aarhus.

"Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at andre trafikanter respekterer reglerne og udelukkende krydser letbanen, hvor det er lovligt og sikkert. Det er især farligt at benytte de uautoriserede 'trampestier', der findes alt for mange steder langs banen", siger direktør Michael Borre i en pressemeddelelse fra Aarhus Letbane.

Letbanen har inden testkørslerne nøje gennemgået strækningen, der flere steder har uautoriserede stier, hvor fodgængere og cyklister krydser skinnerne. Nogle af disse steder er hegn blevet flyttet eller klippet op, så man kan krydse skinnerne.

"Vi er en smule rystede over, hvor mange steder folk lader hånt om skilte og hegn. Det er ikke alene hærværk at klippe hegn over. Det er også farligt og uforsvarligt. Letbanetog er både hurtige og lydsvage, så vi må indtrængende appellere til, at man udelukkende krydser skinnerne på steder, hvor der er markerede og lovlige overgange. Sådanne overgange findes overalt langs med banen, så der er ingen undskyldning for at tage chancen," siger letbanedirektør Michael Borre.

De usikrede overgange og uautoriserede stier er blevet markeret med tydelige advarselsskilte. Hvor veje krydser letbanen, spærres overkørslerne midlertidigt af, mens letbanetogene passerer. De midlertidige afspærringer vil lukke overkørslerne for trafik imellem 5 og 15 minutter. For at minimere generne for øvrige trafikanter vil Aarhus Letbane så vidt muligt undgå at lukke overkørsler i myldretiderne. Testkørslerne vil foregå både om dagen og natten og forventes afsluttet midt i november.

Testkørslerne er en af forudsætningerne for at opnå godkendelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at køre med passagerer på strækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Derefter skal der udføres sporarbejde og erfaringskørsler for letbaneførerne, inden strækningen kan godkendes til kørsel med passagerer.

Samtidig testkøres strækningen mellem Lisbjerg og Lystrup, der skal godkendes i samme ombæring som strækningen til Grenaa. Når begge strækninger er godkendt, vil hele Letbanens etape 1 på i alt 110 kilometer være åben for passagerer.

jr

De dynamiske testkørsler bruges blandt andet til:

    Funktionstest af letbanetogenes ATP-system (Automatic Train Protection), der bremser letbanetoget, hvis letbanføreren kører for hurtigt eller overser signaler.

    Funktionstest og justering af kommunikationen mellem letbanetog og passagerinformation på alle perroner.

    Test af bomanlæg i overkørsler.

Publiceret 08 October 2018 09:37