De 62 boliger ligger i ni opgange fordelt i kommunen, hvoraf Marselisboulevard 88 er én af dem.

Arkivfoto

Fejl i spareforslag om færre pædagoger

Tidsangivelsen for en saltvandsindsprøjtning på 28 mio. kr. til dagtilbud var forkert, erkender Børn og Unge-direktør, som afviser, at svipseren har konsekvenser

Af
JONAS HVID

JP AARHUS

Først var der forvirring om, hvorvidt 28 mio. kr. ekstra om året overhovedet er gået til flere ansatte i byens vuggestuer og børnehaver. Og nu viser det sig, at der er en fejl i et spareforslag om at tage mange af millionerne tilbage fra daginstitutionerne for at lappe en del af hullet i Aarhus Kommunes budget.

I forslaget 'besparelse på dagtilbud' hedder det sig, at "der foreslås en delvis tilbageførsel af midler, der blev tilført dagtilbuddene i efteråret 2017." Og i et andet afsnit beskrives det, at forslaget om at snuppe 23 mio. kr. af den tidligere afsatte saltvandsindsprøjtning i nogle dagtilbud vil kunne "betyde en reduktion af normeringen tilbage til niveauet før udlægningen i efteråret 2017".

Men dagtilbuddene fik de 28 mio. kr. den 4. april 2017 - altså fem måneder før »efteråret 2017«.

Konstitueret direktør i Børn og Unge, Søren Aakjær erkender, at der er lavet en fejl i høringsforslaget.

"Det er en fejl, at vi har fået skrevet det ind. Min økonomichef og jeg troede simpelthen, at det var i efteråret. Andre ved godt, at det var i foråret, men selv om der har været mange øjne på forslaget, inden det røg ud, er fejlen blevet overset," siger Søren Aakjær, der ikke kan forestille sig, at miseren har konsekvenser.

"Jeg tror, folk vil være imod besparelsen, uanset om vi havde skrevet efteråret eller april."

Dagtilbuddenes ekstra 28 mio. kr. om året svarer til knap 70 uddannede pædagoger. Det nye spareforslag om at skære 23 mio. kr. svarer til 54 ansatte.

Jo senere dagtilbuddene har fået pengene, desto større sandsynlighed vil der alt andet lige være for, at de ikke har nået at bruge pengene på pædagoger eller medhjælpere. Men Søren Aakjær afviser, at forvaltningen har spekuleret i at skrive, at pengene først blev tilført i efteråret for, at tilbagerulningen dermed ikke vil virke så slem.

"Der har ikke været noget som helst motiv. Jeg har begået en fejl, som vi ikke har fået rettet i vores kvalitetskontrol," fastslår han.

Ifølge den konstituerede direktør vil den forkerte tidsangivelse nu blive rettet i forvaltningens høringsmateriale til byrådet, der i den kommende uge skal diskutere spareforslagene og fastlægge kommunens budget.

I høringsfasen forholder borgere og medarbejdere sig til, at pengene blev tilført i efteråret 2017 og giver således svar på et falsk grundlag. Hvorvidt ser du det som et problem?

"De skal selvfølgelig kunne stole på, at vi kommer med helt korrekte oplysninger - også på detaljeniveau, og det bestræber vi os også på. Vi har haft travlt, det har været et omfattende katalog, og der er sket en fejl. Konsekvenserne af det vil jeg vurdere er meget små."

Når I ikke har styr på fakta som tidsangivelser, kan medarbejdere og borgere så stole på, at Børn og Unges andre oplysninger i spareforslagene er korrekte?

"Ja, det kan de godt. Vi har selvfølgelig fokus på, at tallene og argumentationen skal holde. Og uanset om der skulle have stået efteråret eller foråret, så holder argumentationen i forslaget stadig," siger Søren Aakjær.

Han henviser således til, at direktørgruppen i kommunen har foreslået at rulle en del af ekstrabevillingen på de 28 mio. kr. tilbage, fordi Børn og Unge ud fra, at dagtilbuddene har haft et »ekstraordinært« stort overskud i 2017, konkluderer, at alle pengene endnu ikke er blevet brugt til pædagoger eller andre ansatte. Som beskrevet i JP Aarhus torsdag vurderer Dagtilbudslederne i Aarhus derimod, at byens dagtilbud har brugt de ekstra millioner til at ansætte personale. Bünyamin Simsek (V), der som børne- og ungerådmand afsatte de 28 mio. kr., er gået ind i sagen for at få en forklaring.

Marianne Gilbert Nielsen, formand for pædagogernes fagforening, BUPL Århus, siger om forvaltningens svipser:

"Hvis man kan finde fejl i høringsmaterialet, kan man så tvivl om mange andre ting også. Men jeg tænker ikke, at det er noget, forvaltningen gør bevidst for at manipulere."

Ifølge Søren Aakjær er Børn og Unge ikke stødt på andre fejl i sine spareforslag, der er i høring frem til i dag.

Publiceret 14 September 2018 21:05