Et boliglån kan også være relevant i forhold til at få realiseret dine boligdrømme i form af fx et ombygningsprojekt. Foto: Torben Klint

Et boliglån kan også være relevant i forhold til at få realiseret dine boligdrømme i form af fx et ombygningsprojekt. Foto: Torben Klint

Boliglån i banken: Find det billigste

Skal du optage et boliglån i banken til ny bolig eller en ombygning, så forbered dig grundigt

Af
Jørgen Munksgaard Rasmussen

Bolius – Boligejernes Videncenter

finansiering Begrebet 'boliglån' benyttes ofte som en fællesbetegnelse for lån i boligen i form af både bank- og realkreditlån.

I denne artikel vil begrebet udelukkende blive benyttet om et banklån, hvor banken har sikkerhed for sit udlån gennem et ejerpantebrev i boligen.

Boliglån benyttes typisk ved køb af ejerbolig, hvor realkreditlånet maksimalt må udgøre 80 procent (75 procent for fritidshuse) af boligens vurdering. Hvis du kun har den krævede udbetaling på 5 procent af købssummen, mangler du derfor 15 procent plus omkostninger.

Restfinansiering

Her kommer banken ind i billedet og tilbyder den såkaldte restfinansiering i form af et boliglån med sikkerhed i ejendommen.

Da priserne varierer mellem bankerne, er det en god idé at undersøge markedet og sammenligne priser og vilkår for et boliglån, inden du beslutter dig.

De to websites, www.pengepriser.dk og www.mybanker.dk, er som udgangspunkt et godt sted at starte i jagten på det billigste boliglån.

Vær dog opmærksom på, at du typisk kun skal gå efter boliglån inden for 80 – 95 procent af vurderingen. Boliglån inden for 80 procent af vurderingen har som hovedregel en lavere rente, da bankens risiko ikke er så så stor som ved et mere yderligt beliggende boliglån.

Renten

Én ting er valget af den bank, der kan tilbyde de laveste renter. En anden sag er imidlertid, om banken vil tilbyde dig de mest attraktive renter. Det sidste afhænger primært af dit samlede forretningsomfang med banken og bankens sikkerhed for lånet.

Har du et beskedent rådighedsbeløb, og er boligen beliggende i et af landets randområder, placerer du dig i den dårlige ende af skalaen og må forvente en relativ høj rente eller et nej til et boliglån.

I den positiv ende af skalaen finder vi familien med et pænt rådighedsbeløb, et stort forretningsomfang med banken og en bolig beliggende i et eftertragtet område. Befinder du dig den sidste kategori, har du gode muligheder for at opnå en af markedets laveste rentesatser på et boliglån.

Da bankerne udsteder boliglån til mange forskellige typer af husstande med forskelligt forretningsomfang og forskellig risiko, vælger de typisk, at offentliggøre et spænd over renten på deres boliglån.

En stikprøve blandt 12 banker foretaget i juli 2i år viser et spænd, der strækker sig lige fra 3,25 til 11 procent.

Som den eneste bank i stikprøven opererer internetbanken Swedbank (Danske filial af svensk storbank) ikke med noget spænd, men med en fast rente på 3,35 procent. En del af forklaringen på den lave rente er, at banken kun har én afdeling i København, og dat u som kunde derfor ikke umiddelbart kan få et ansigt-til-ansigt møde i banken.

Er du en lavrisiko-kunde med både realkreditlån, billån, løn- og budgetkonto og eventuel pensionsopsparing i banken, vil du kunne forvente en rente i området mellem 3,25 og 5,25 procent (august 2018).

Et renteniveau inden for ovennævnte spænd understøttes af de tilbudte udlånssatser på Mybanker.dk, der I 2. kvartal i år lå på 4,0 procent.

Publiceret 25 August 2018 09:00