Arkivfoto

Arkivfoto

Nye skoledistrikter:

Fra 45 til 19 skoleledere

Aarhus Kommune lægger op til en ny skolestruktur, hvor en masse skoler lægges sammen, men fastholder undervisning på alle matrikler. En skole i vest lukkes dog

Af
Louise Nyvang Burmeister

Fremover skal der være væsentligt færre administrativt ansatte på de aarhusianske folkeskoler. Byrådet lægger op til at lægge skoler sammen, så der fremover bliver én ledelse, hvor der i dag er to eller tre.

Konkret er der for eksempel tale om det nye distrikt Vejlby-Risskov, som vil bestå af Risskov Skole, Strandskolen og Ellevangskolen. Åbyhøj-Hasle-Brabrand kommer til at omfatte Gammelgårdskolen, Ellekærskolen, Hasle Skole og en del af Tovshøjskolens distrikt.

Der vil fortsat være undervisning på alle matrikler, men fremover bliver undervisningen styret et sted fra. Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan eleverne i distriktet fordeles på undervisningsstederne. Eksempler på kriterier kan være: Søskende, andel børn med dansk som andetsprog med sprogstøttebehov, geogratisk afstand, forældreønsker og anbefalinger fra dagtilbud.

I første fase vil skoledistrikterne blive lagt sammen, og den fælles ledelse og bestyrelse vil træde i kraft pr. 1. august 2019. Den nye klassedannelse for 0. klasse vil først træde i kraft pr. 1. august 2020. Forslaget lægger vægt på, at ingen elever skal opleve et skift, og det er således først kommende 0. klasser, der bliver berøret af den nye klassedannelse.

Ellekær eller Tovshøj er fortid

Et undervisningssted nedlægges dog, idet forslaget lægger op til at sløjfe Ellekærskolen som folkeskole, og fremover skal det udelukkende være specialskolen Stensagerskolen, der har til huse her. Et alternativ er, at Tovshøjskolen lukkes, og at Stensagerskolen istedet flyttes hertil. Lukker man Tovshøjskolen, mangler der dog en folkeskole i Gellerup/Toveshøj, hvor man fra kommunens side ellers investerer stort i at få nye børnefamilier til at flytte til. Her lægges der så op til at etablere en ny indskolingsskole i forbindelse med dagtilbuddene i området.

Færre og større skoledistrikter betyder, at man kan oprette færre og større klasser. Det betyder, at man kan undgå at spare direkte på undervisningen af eleverne, fremgår det af sparekataloget.

I alt lægger forslaget om ændret skolestruktur op til, at man i de kommende fire år kan spare henholdsvis 5, 19, 31 og 45 millioner kroner i hvert af årene.

Forslaget er en del af direktørgruppens spareforslag forud for de kommende budgetforhandlinger i Aarhus Kommune. Her skal der i alt spares 243 millioner kroner stigende til 273 millioner over de kommende fire år. De nye spareforslag er i offentlig høring frem til 12. september.

Nye distrikter:

Skødstrup-Hjortshøj (består af Skødstrup Skole og Virupskolen)

Vejlby-Risskov (Risskov Skole, Strandskolen og Ellevangskolen)

Skæring-Egå (Skæring Skole og Sølystskolen)

Nye-Hårup-Elev (Skolen i Nye, Hårup Skole og Elev Skole)

Lystrup-Elsted (Elsted Skole og Lystrup Skole)

Aarhus Nord (Katrinebjergskolen, Vorrevangskolen, en del Skovvangskolens distrikt)

Trige-Lisbjerg (Lisbjerg Skole og Bakkegårdsskolen)

Åbyhøj-Hasle-Brabrand (Gammelgårdskolen, Ellekærskolen, Hasle Skole, en del af Tovshøjskolens distrikt)

Sabro-Tilst-Skjoldhøj (Sabro-Korsvejskolen, Tilst Skole og Skjoldhøjskolen)

Aarhus Midt/Aarhus Ø (Møllevangskolen, Samsøgades Skole, en del af Skovvangskolens distrikt)

Brabrand-Åby (Åby Skole, Engdalskolen, Sødalskolen og en del af Tovshøjskolens distrikt)

Stavtrup-Harlev (Højvangskolen og Næshøjskolen)

Viby (Vestergårdskolen, Viby Skole, Rosenvangskolen, en del af Søndervangskolens distrikt)

Midtbyen (Læssøesgades Skole og Frederiksbjerg Skole)

Højbjerg-Søndervang Vest (Holme Skole, Rundhøjskolen, en del af Søndervangskolens distrikt)

Højbjerg Øst (Kragelundskolen og Skåde Skole)

Tranbjerg-Kolt-Hasselager (Tranbjergskolen og Bavnehøj Skole)

Beder-Malling (Beder Skole og Malling Skole)

Mårslet-Solbjerg (Mårslet Skole og Solbjergskolen)

Læs hele sparekataloget her.

Publiceret 22 August 2018 15:00