Borgmester Jacob Bundsgaard (S) mener, at kommunen skal spille en større rolle i kommunikatnionen til beboerne i Gellerup fremover.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) mener, at kommunen skal spille en større rolle i kommunikatnionen til beboerne i Gellerup fremover.

Gellerup:

Kommunen femdobler udgifter til kommunikation

Ifølge borgmesteren skal kommunen være bedre til at kommunikere med beboerne i Gellerupparken, som står over for endnu flere nedrivninger. Flere penge er på vej

Af
Louise Nyvang Burmeister

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) mener, der er plads til forbedring, når det handler om at få forklaret beboerne i Gellerup, hvorfor så mange mennesker skal flytte fra deres hjem. Kommunen lægger op til fremover at bruge over fire millioner kroner årligt på kommunikation, hvor man tidligere har brugt 800.000 kroner årligt.

Med den seneste brede aftale i byrådet skal yderligere 12 blokke i Gellerupparken og Bispehaven rives ned. Dermed kommer man op på at have revet 17 blokke ned i alt. Lokalavisen Aarhus har gennem fire uger opholdt sig i Gellerupparken for at blive klogere på, hvad beboerne mener om omvæltningen. Det har udmøntet sig i en artikelserie, hvori en af de tilbagevendende pointer fra beboerne har været stor uforståenhed over for nødvendigheden af så massive forandringer i et område, som mange er meget glade for at bo i.

Jacob Bundsgaard forstår bekymringerne.

"Jeg kan godt forstå, at det kan føles uoverskueligt. Det er meget store forandringer, det handler om. Og det er forandringer, vi lægger op til at fortsætte. Det er jo et krav, der kommer oppefra, fra regeringen, om at maksimalt 40 procent af boligerne i særligt udsatte områder må være almene boliger. Og jeg anerkender fuldt ud vigtigheden af en høj grad af beboerinddragelse i sådan et projekt. Det kræver en stor kommunikationsindsats," siger borgmesteren.

Har du været tilfreds med kommunikationsindsatsen indtil videre?

"Der er gjort rigtig meget. Der har været afholdt et utal af møder, for eksempel afdelingsbestyrelsesmøder og workshops. Men det kan altid gøres bedre. Det her forløb skal vi lære af. Vi skal løbende forny kommunikationsindsatsen og have genbekræftet, at det virker," siger Jacob Bundsgaard.

En af de beboere, vi har talt med, mener, der er sket et tillidstab mellem de lokale og politikerne, og at man som beboer i Gellerup sidder med en følelse af afmagt. Kan du genkende det?

"Nej, det kan jeg ikke genkende. Nu er det altid svært at generalisere. Gellerup er et område, hvor beboerne kommer fra rigtig mange forskellige lande. Lande med helt andre systemer end vores danske og lande, hvor man har langt mindre grad af tillid. Det, tror jeg, spiller en stor rolle i at legitimere sådan en proces."

Hvad kan man gøre for at afhjælpe det?

"På den lange bane handler det om uddannelse og integration. Og om at bo et sted, hvor man kan spejle sig i naboer, som har høj grad af tillid til systemet. På den korte bane handler det om dialog, debatter og information."

Har man været god nok til at håndtere de specielle udfordringer for kommunikationen i Gellerup?

"Man har i hvert fald været opmærksom på det. Et problem har jo også været, at mange har været så dårlige til dansk, at de har fået deres information på tredje hånd. Og så sker der nemt oversættelsesfejl. Vi har forsøgt at gentage informationerne, oversætte og kommunikere på forskellige måder."

Bliver kommunikationen prioriteret højere fremover?

"Ja, vi lægger op til at afsætte fire millioner kroner årligt med den nye helhedsplan. Vi har overladt en stor del af kommunikationen til Brabrand Boligforening. Boligforeningen skal også med den her gang, men vi kommer også til at gøre en større indsats."

Hvad kommer I til at gøre mere konkret?

"Vi kommer til at arbejde med flere forskellige måder at nå bredt ud på og afprøve nye former for borgerinddragelse. Det er noget, vi skal arbejde med, når vi kender rammerne for aftalen efter budgetforhandlingerne. Vi kommer til at stå med nye borgere mange steder i byen, når folk skal flytte, og det er afsindigt vigtigt, at der bliver taget godt imod dem. Og det kommer vi også til at gøre noget mere ud af."

Hvordan ville du selv have det med, at nogen bestemte, at du skulle flytte til et nyt sted, og børnene skulle begynde i ny skole?

"Hvis det sker med udsigt til, at mine børn kommer i en bedre skole, og til at jeg kan lære landet bedre at kende, så det bliver et bedre liv for den enkelte, ikke kun for samfundet - så vil jeg kunne se en mening med det. Men det er meget vigtigt, at vi får det kommunikeret klart."

Der ligger en stor opgave forude?

"Ja, det gør der. Det er et enormt vigtigt område."

16 millioner til kommunikation

Der lægges op til at afsætte 4,1 millioner kroner årligt over de næste fire år - fra 2019 til 2022 til 'rådgivning, kommunikation og borgerinvolvering' i forbindelse med yderligere nedrivninger i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven. I alt 16,4 millioner kroner. Det er en del af den aftale, 'Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune', som et bredt flertal i byrådet indgik 19. juni. Udgifterne skal dog endeligt vedtages til efterårets budgetforhandlinger. Tidligere har byrådet afsat cirka 800.000 kroner årligt til kommunikation og borgerinddragelse vedrørende helhedsplanen i Gellerup/Toveshøj.

Publiceret 19 July 2018 11:05