Foto: Google Earth

Foto: Google Earth

Nu kan kommunen lave lokalplan: Skæring Strand et skridt nærmere at blive byzone

Styrelse har givet grønt lys til proces, der kan gøre Skæring Strand til byzone

Erhvervsstyrelsen har nu udstedt et landsplandirektiv, som tillader, at Aarhus Kommune kan vedtage en lokalplan, som overfører Skæring Strand fra sommerhusområde til byzone.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I efteråret 2017 stemte et flertal af sommerhusejere i området for, at Aarhus Kommune skulle gå videre med planerne om at omdanne strandområdet til egentlig by.

I foråret har alle godt 1.100 grundejere i området enkeltvis eller samlet haft mulighed for at bidrage med synspunkter vedrørende værdier og kvaliteter i området forud for arbejdet med den kommende lokalplan.

Nu har Erhvervsplansstyrelsen givet en tilladelse, der betyder, at kommunen kan gå i gang med et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan for området, der blandt andet vil indeholde bestemmelser om byggehøjde, byggeprocent og lignende.

Aarhus Byråd har i forbindelse med behandlingen af sagen lagt op til at bevare det grønne sommerhus-præg, der karakteriserer Skæring Strand.

Sommerhusejerne vil efter sommerferien få yderligere information om tidsplan, mulighed for indflydelse og meget mere, oplyser kommunen.

I forbindelse med lokalplanarbejdet vil forskellige repræsentanter fra området blive inddraget.

dp

Publiceret 09 July 2018 15:12