Foto: Aarhus Letbane

Foto: Aarhus Letbane

Professor om letbanekoks: Pilen peger på Aarhus Letbane

Letbaneselskabet tog ikke opgaven alvorligt nok, siger professor på baggrund af ny delrapport om letbanekokset i Aarhus i efteråret 2017

Af
Jørgen Rye

JP Aarhus

"Aarhus Letbane tog ikke godkendelsesopgaven alvorligt nok."

Det siger Per Nikolaj Bukh professor i økonomi ved Aalborg Universitet på baggrund af en første delrapport om det koksede letbaneforløb i efteråret 2017.

"Pilen peger på Aarhus Letbane, som har undervurderet opgaven. Det er ganske vist nye og komplicerede regler, men det er letbaneselskabets ansvar som ansøger at sætte sig ordentligt ind i reglerne. Den opgave har man tilsyneladende ikke taget alvorligt nok, og man har været for tilbagelænede i tilgangen til det," siger han og fortsætter:

"På den anden side beskrives Trafikstyrelsens medarbejdere som kompetente, og det bliver nævnt, at de har arbejdet så hurtigt som muligt og ikke smølet, som de har været beskyldt for," siger han.

Delrapporten, som JP Aarhus har fået aktindsigt i, er lavet af konsulentfirmaet Atkins og bestilt af transportminister Ole Birk Olesen (LA). Den har til formål at kortlægge forløbet og rammevilkårene for godkendelse af letbanen i Aarhus, mens den anden del af rapporten, som er klar til efteråret, vil være en analyse af lærings- og forbedringspotentialer.

Baggrunden er det koksede forløb mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane om godkendelse i efteråret 2017, hvor den 23. september var meldt ud som åbningsdato, men måtte aflyses. Letbanen kom først i gang den 21. december.

Pilen peger på Aarhus Letbane, som har undervurderet opgaven

I et sammendrag giver Atkins nogle bud på årsager til det koksede forløb:

"Det har været tydeligt i det forløb, at der foreligger en betragtelig mængde lovgivning på området, men også at der er manglende vejledninger, som har givet udfordringer. Herunder synes godkendelsesprocessen at savne en vejledende tidsplan, der kan hjælpe aktørerne på vej," hedder det.

Og mens rapporten konkluderer, at Trafikstyrelsen har haft 'nogle meget erfarne kompetencer på opgaven', er der ikke roser til letbaneselskabets materiale, som blev indsendt til godkendelse:

"Derudover viser kortlægningen, at ansøgningsmaterialet er blevet fremstillet og fremsendt på en måde, der til tider virker ustruktureret," hedder det i rapporten.

I perioden mellem den 23. september, som var letbanens planlagte åbningsdag, og den 21. december, som blev den reelle åbningsdag, blev der arbejdet hurtigt i Trafikstyrelsen, konstaterer rapporten:

"Trafikstyrelsen udviste en meget stor samarbejdsvilje ved at sagsbehandle meget store mængder materiale på meget kort tid – herunder langt mindre tid end deres servicemål foreskriver," hedder det.

Aarhus Letbane vil ikke kommentere rapporten, og det samme gælder borgmester Jacob Bundsgaard (S). Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Publiceret 29 June 2018 07:33