Rummet til kirke.

Rummet til kirke. Illustration Ingvar Cronhammar/Gjøde & Povlsgaard Arkitekter ApS

Storsygehus får tre rum til kirke, tro og fordybelse

Salling Fondene donerer 8,2 millioner kroner til indretning af tre rum på Aarhus Universitetshospital

Et kirkerum til (folke)kirke. Et stillerum til andre troende. Et refleksionsrum til ikke-troende.

Takket være en donation fra Salling Fondene på 8,2 millioner kroner bliver der indrettet tre rum til kirke, tro og fordybelse på Aarhus Universitetshospital. Den kunstneriske indretning af rummene bliver udført af billedhugger Ingvar Cronhammer.

"Det er en unik donation til et unikt projekt. Ingvar Cronhammar har skabt tre helt fantastiske rum, der på hver deres måde kan anvendes til fordybelse og eksistentiel omsorg og give næring til mennesker med svære livsbetingelser på grund af sygdom og behandling," siger hospitalets sygeplejefaglige direktør Inge Pia Christensen i en pressemeddelelse fra Folkekirken i Aarhus.

Plads til alle

Folkekirken og Aarhus Universitetshospital har ønsket at etablere rum, der giver plads til alle de forskellige mennesker, der kommer på hospitalet.

Kirkerummet indrettes med referencer til det traditionelle kirkerum med alter og døbefont. Her er der plads til bøn og andagter, og hospitalspræsterne vil afholde gudstjenester i rummet.

Stillerummet retter sig mod troende fra forskellige ikke-kirkelige religioner og kulturer og indrettes uden religiøs symbolik.

Stillerum til andre troende.

Stillerum til andre troende. Illustration Ingvar Cronhammar/Gjøde & Povlsgaard Arkitekter ApS

Refleksionsrummet henvender sig til mennesker, der ikke er troende, men som søger et rum til refleksion og fordybelse.

Rum til fordybelse for ikke-troende.

Rum til fordybelse for ikke-troende. Illustration Ingvar Cronhammar/Gjøde & Povlsgaard Arkitekter ApS

"Vi er i folkekirken jublende glade for den generøse donation fra Salling Fondene. I de tre rum vil det enkelte menneske få plads til tro, omsorg, fordybelse og refleksion. Det unikke ved den kunstneriske bearbejdning af de tre rum til kirke, tro og fordybelse, som nu bliver mulig med Salling Fondenes donation, er, at de bindes sammen ved Cronhammars kunstneriske greb,” siger Dorte R. Sørensen, der er provst for hospitalspræsterne i Region Midtjylland.

Kommer alle til gode

Karen Salling fra Salling Fondene fremhæver i sin begrundelse for donationen på 8,2 millioner kroner, at det er et projekt, der kommer alle til gode.

"Det unikke projekt er tiltænkt alle, fra patienter og pårørende til sundhedspersonale og besøgende, og de forskellige rum kan tjene lige netop det formål, den enkelte har behov for," siger Karen Salling.

De tre rum til kirke, tro og fordybelse udgør cirka 1 procent af arealet i bygningen Forum, der også kommer til at rumme blandt andet Steno Diabetes Center Aarhus, patienthotel og forskningsfaciliteter. Byggeriet er i øjeblik i udbud. Det forventes at stå færdig i 2022.

jr

Publiceret 13 June 2018 18:04