Aarhusianerne kan tage letbanen fra Aarhus H mod nord. Næste etape skal gå fra Aarhus Ø til Gellerup.

SONY DSC

Letbanen kan give togstop i Aarhus V

Byrådet arbejder på en station for regionaltog i Brabrand. Men den kan have lange udsigter

Af
Astrid Madsen

Transport Fremtidens transportmuligheder til og fra det vestlige Aarhus. Det var blandt andet på byrådets dagsorden til sidste møde, og selv om letbanen stjal billedet, så kan det have betydning for, at regionaltog kommer til at stoppe i Brabrand og Åbyhøj i fremtiden.

”Byrådet har sat gang i en VVM-undersøgelse af letbanens strækning Gellerup-Aarhus Ø og mulighederne for at lave en station i Brabrand,” siger Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg og medlem af byrådet for Enhedslisten.

Hvordan ruten i midtbyen helt præcis skal gå, skal VVM-undersøgelsen, som er en miljøundersøgelse, være med til at kaste lys over. Et flertal i byrådet vedtog, at en alternativ rute ad Tage-Hansens Gade til Viborgvej skal undersøges med henblik på at skåne træalléen i bunden af Viborgvej. En rute via banegraven og Søren Frichs Vej, som også har været på tegnebrættet, skal derimod ikke undersøges nærmere.

”Når vi snakker om letbanens anden etape, og hvor den skal gå, så giver det også mening at se på, hvordan letbanestrækningen kan forbindes med andre transportformer. Det er her, regionaltogene kommer på banen,” siger Keld Hvalsø.

Lange udsigter til station

Folketinget har afsat 40 millioner kroner til undersøgelsen, som byrådet nu har sat i gang. I samme undersøgelse skal mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand, hvor der er adgang til både letbane og regionaltog, også kortlægges.

”Det handler om borgerfragt fra Brabrand til Aarhus og tilbage igen. Både Brabrand og Åbyhøj er områder med stor koncentration af både boliger og erhverv. Med et trinbræt i Brabrand, så regionaltogene kan stoppe og tage passagerer med, kommer turen til Aarhus H til at tage seks minutter. Otte minutter hvis der også skal være et stop i Åbyhøj. Det er der ikke andre trafikformer, der kan konkurrere imod,” siger Keld Hvalsø.

Bünyamin Simsek, der er medlem af Aarhus Byråd for Venstre og rådmand for Teknik og Miljø, er enig i, at der er et behov for et trinbræt i Brabrand, så beboere kan komme billigt og hurtigt frem og tilbage til Aarhus H. Han ser en station i Brabrand i forbindelse med letbanebyggeriet som en mulig, men meget langsigtet løsning.

”Desværre har det lange udsigter. VVM-undersøgelsen alene kan tage et par år, og finansieringen er ikke på plads endnu. Og selv når det er løst, så kan det tage måske ti år, før vi har en station i Brabrand klar,” siger han.

Folketing skal overbevises

På næste udvalgsmøde i Teknik og Miljø vil Bünyamin Simsek fremlægge en anden måde. Sammen med interesseorganisationen Brabrand på Skinner vil rådmanden arbejde på at have udvalget med som afsender på et brev til folketingspolitikere, der er valgt i Aarhus, for at få dem til at arbejde på sagen landspolitisk. For i sidste ende er det Folketing, Regering og Trafikstyrelse, der skal vedtage det.

”Jeg har tidligere sendt et brev til ministeren om sagen, men fik det svar, at der ikke var passagerer nok til et trinbræt i Brabrand. De tal er forældede. Så nu handler det om at overbevise flere om, at det er en god idé. Sammen med Brabrand på Skinner og forhåbentlig også Teknisk Udvalg vil vi invitere de politikere, der er valgt i Aarhus til Brabrand, så de kan tage deres viden med tilbage til Folketinget,” siger Bünyamin Simsek.

Næste skridt, som begge lokalpolitikere ser det, er at få lavet en rapport, der skal belyse de økonomiske fordele og ulemper og passergrundlaget for at bygge en station i Brabrand. Det har Favrskov Kommune tidligere gjort, og det var med til at overbevise landspolitikerne om, at et stop for regionaltog var nødvendigt.

”Der er jo snart valg, så mon ikke, de lokale folketingspolitikere har behov for at vise, at de gør noget for det område, de er valgt ind i?” spørger rådmanden retorisk.

Publiceret 30 May 2018 10:00