Udfordringerne i skolen har ikke forhindret Claus Hommelhoff i at blive en af byens mest betydningsfulde erhvervsmænd. Foto: Mai-Britt Jeppesen

Udfordringerne i skolen har ikke forhindret Claus Hommelhoff i at blive en af byens mest betydningsfulde erhvervsmænd. Foto: Mai-Britt Jeppesen

Artikelserie om karakterræs: Rigmand og erhvervssucces var 'ikke egnet' til gymnasiet

Claus Hommelhoff fik dårlige karakterer i sin skoletid og blev erklæret 'ikke egnet' til gymnasiet. I dag hører han til i toppen af aarhusiansk erhvervsliv

Af
Mai-Britt Kirstine Lund Jeppesen

(Artikelserie: Vi går ind i den tid, hvor danske medier publicerer den ene artikel efter den anden om 12-tals-piger eller ’superstudenter’ med lutter 12-taller på karakterbladet. Dem har du også kunnet læse om her på siden, men i år forsøger vi at anskue eksamensperioden fra en anden vinkel. Aldrig har så mange unge været stressramte, og det skyldes blandt andet det karakterræs, der synes intensiveret år efter år. Karakterer er ikke et spørgsmål om liv eller død, succes eller fiasko. Det er flere af samfundets mest fremtrædende personer et levende bevis på. Nogle af dem kan du møde i denne artikelserie, hvor vi også sætter spot på karaktersystemet og dets konsekvenser.)

Elevatordøren til Formuepleje A/S glider op og afslører et lyst og moderne kontormiljø med udsigt over Aarhus by.

Bag rækken af skriveborde sidder ansatte og arbejder. Flittigt. For der er meget at nå og meget at holde styr på. Formuepleje A/S med adresse på Værkmestergade, lige bag Bruuns Galleri, er i dag en af Danmarks store kapitalforvaltere: Ikke mindre end 65 milliarder kroner administrerer firmaet.

"Du kommer fra lokalavisen, ik'? Og skal tale med Claus. Lige et øjeblik så skal jeg hente ham til dig," siger en sekretær smilende og forsvinder ned ad gangen.

Claus Hommelhoff. Manden, der som 13-årig havde tjent en sum penge på at samle gamle aviser og købte sin første obligation for pengene. Tilskyndet af sin far, assurandør ved forsikringsselskabet Hafnia. Manden, der etablerede Formuepleje A/S i 1986, i dag ejer 37,5 procent af virksomheden og arbejder her som senior rådgiver med investeringer. Manden, der via sin investeringsvirksomhed CBH ejer 28,5 procent i A/S Havneinvest, som bygger på Aarhus Havn.

Manden, der er hovedsponsor for Sculpture by the Sea, Tall Ships Race og Classic Race Aarhus, bestyrelsesformand i Bakken Bears og medejer af en vifte af barer, caféer og natklubber i byen. For blot at nævne noget.

Claus Hommelhoff dukker frem fra kontorets fjerneste hjørne.

"Velkommen til," siger han og rækker en kraftig næve frem til hilsen.

I et glasafskærmet mødelokale anviser han avisens journalist en stol og sætter sig overfor.

"Skoletiden... Ja... Det var ikke nogen nem tid. I grundskolen var jeg klart den i min klasse, der fik de laveste karakterer."

Den bredskuldrede mand med det hvide skæg folder hænderne foran sig på bordet. Han ser alvorlig ud.

Drilleri og modgang

Claus Hommelhoff voksede op på Gerthasvej i Odense på det lidt hårde Vesterbro. Da det ikke var det bedste borgerskabs børn, der gik på kommuneskolen Vesterbro Skolen, som ellers lå tættest på familiens hjem, valgte Claus’ forældre at sende ham på privatskolen Hørlycks skole.

”Hørlycks skolen var en skole for børn af vigtige og velhavende forældre. Skolelederen ville gerne have de fine folks børn ind på skolen, og da det ikke var en kategori, jeg faldt ind under, var jeg ilde set fra dag et," husker den nu 61-årige forretningsmand.

Af Hommelhoffs blå bog 'Muleposen' fremgår det, at erhvervsmanden dengang hed Claus Harald. Et navn han blev drillet med af klassekammerater og lærervikarer i sin skoletid. Foto: Jeppesen

Af Hommelhoffs blå bog 'Muleposen' fremgår det, at erhvervsmanden dengang hed Claus Harald. Et navn han blev drillet med af klassekammerater og lærervikarer i sin skoletid. Foto: Jeppesen

Claus Harald Hommelhoff Hansen blev drillet. Af sine klassekammerater og af lærervikarerne.

"Jeg blev drillet med mit navn; Claus Harald. Og med at jeg haltede bagefter rent fagligt. Jeg havde problemer med at læse og havde svært ved mange fag. Havde det ikke været for min gode ven, Torben, der gik et par klassetrin over mig og tilbød at læse med mig, er jeg ikke sikker på, jeg havde klaret mig igennem skoletiden."

Han kniber øjnene sammen til tænksomme sprækker. Modgangen i skolen gjorde, at Claus Harald Hommelhoff Hansen viste en temmelig udadreagerende adfærd.

"Jeg handlede ikke altid lige rationelt og lavede ofte drengestreger. Skød med snebolde og sådan... Med det til følge at jeg fik et rap over fingrene, blev sendt uden for døren eller ned på skoleinspektørens kontor. Og skoleinspektøren havde forskellige afstraffelsesmetoder - også fysiske. Af samme grund var jeg ofte væk i timerne, og det var selvfølgelig også medvirkende til, at jeg fik dårlige karakterer."

Man lærer at kæmpe for sin sag, når man oplever modgang

Øjensprækkerne bliver endnu smallere.

"De fleste fag fik jeg MG minus i. Det svarer vel til fire på karakterskalaen i dag," tilføjer han.

Flair for tal

I 9. klasse blev unge Claus erklæret 'ikke egnet' til gymnasiet, og hans klasselærer anbefalede ham at tage 10. klasse med. Men hans forældre blandede sig, tog en snak med skoleledelsen, og 'ikke egnet' blev ændret til 'måske egnet'.

"Måske havde det været fornuftigt nok at tage 10. klasse med. I hvert fald fortsætter jeg med at få dårlige karakterer i gymnasiet. 6- og 7-taller. Jeg kæmpede med flere af fagene. Matematikken voldte mig en del problemer til at begynde med. Jeg kunne ikke forstå og omsætte formlerne. Det var helt sort. Men efter mange timers terpen var det, som om tiøren pludselig faldt, og jeg gik faktisk hen og blev helt god til matematik, i særdeleshed hovedregning."

Claus demonstrerer højlydt sin evne til at regne i hovedet. Ubesværet og hurtigt.

"77 gange 83. Ganger man de hele tal først; syv gange 80 giver det 560. Plus syv gange tre, det er 21. Ganget med ti, det bliver 5810. Plus syv gange 83, det giver i alt 6391."

Han trækker let på skuldrene, tager sin tekop, puster til den dampende drik og stiller så koppen tilbage på bordet. Uden at drikke.

"At jeg endte med at være god til hovedregning og have flair for købmandskab er måske netop en del af forklaringen på, at jeg har opnået nogle af de ting, jeg har."

Han rækker igen ud efter koppen. Puster og drikker.

Det var ikke kun i matematik, det lykkedes Claus Hommelhoff at knække koden. Omtrent et halvt år før sin studentereksamen fra Mulernes Gymnasium er det, som om motivation og hjerne finder fælles fodslag.

"Efter at have fået MG minus i en stribe fag var der pludselig fag, jeg fik UG i. Blandt andet matematik," siger Claus med en lille stolthed i stemmen.

40 forgæves jobansøgninger

Følelsen af at have være udstødt hele sin skoletid bevirkede, at Claus Hommelhoff fik oparbejdet en indre gejst, der sagde, 'Jeg skal vise dem!'.

"Man lærer at kæmpe for sin sag, når man oplever modgang. Og man kan vælge en af to veje; enten at give op eller at beslutte sig for at bevise sit værd. Jeg valgte det sidste."

Tekoppen kommer tilbage på bordet med et dumpt 'klonk'.

Bevise sit værd må man sige, at en af Aarhus' mest betydningsfulde erhvervsmænd gjorde og har gjort mange gange siden skoletiden.

Efter gymnasiet valgte han at læse HA på Handelshøjskolen i Odense for derefter at søge ind på økonomistudiet på Aarhus Universitet. I 1981 blev han færdig som cand.oecon.

"Da jeg blev færdig på universitetet, søgte jeg over 40 jobs, før jeg kom i arbejde. 40! Jeg var igennem diverse rekrutteringsbureauer, hvor jeg fik stillet spørgsmål, jeg havde svært ved at se relevansen i. Det har jeg sådan set stadig..."

Han klør sig ved tindingen og spejder ud ad vinduet på 8 sal, ud over byen.

"Blandt andet blev jeg spurgt: 'Hvad er SP?' Jeg havde intet begreb om, hvad SP betød. Og det var ikke vigtigt. Det var udenadslære. Det kunne jeg altid lære. Hvorfor ikke se på de menneskelige egenskaber og sociale kompetencer. Se på, om man er dedikeret til arbejdet, om man er imødekommende, og om der er god kemi med de øvrige ansatte. Alt det siger karakterer, formler og forkortelser intet om," slår han fast.

Det ER ikke alle, der er egnet til at gå i skole eller tage en lang uddannelse. Det handler bare om at finde ud af, hvad man er god til, dyrke det og ikke lade sig stoppe

Bare klø på!

Ifølge Claus skæver man kun i begrænset grad til karakterer, når der skal ansættes i Formuepleje A/S.

"Det er da klart, at søger vi en person til en konkret opgave, eksempelvis indenfor noget juridisk, så giver det mening, at det er den baggrund, vedkommende har, og at han eller hun også har klaret sig godt i det fag. Men for mig er det vigtigere, at vedkommende passer ind i firmaet og fællesskabet. Det kan jeg ikke se ud af karakterark eller eksamensbeviser. Til gengæld behøver jeg kun veksle ganske få ord med personen, før jeg kan mærke det."

Heller ikke rekrutteringsbureauer er noget, man hos Formuepleje A/S benytter sig af.

"Måske fordi jeg som nyuddannet selv var igennem hele den mølle uden at få job og ved, at de gik glip af en dygtig medarbejder."

Hommelhoff ler behersket.

"Resultatet blev, at jeg efter nogle år som revisor hos Busch Sørensen i Aarhus startede op for mig selv. Og det er dét råd, jeg vil give videre til unge mennesker, der ikke er så boglige. Klø på og start noget selv. Det er nemmere i dag, end det var før i tiden. Det ER ikke alle, der er egnet til at gå i skole eller tage en lang uddannelse. Det handler bare om at finde ud af, hvad man er god til, dyrke det og ikke lade sig stoppe." Claus rejser sig fra stolen.

"Jeg taler af erfaring, når jeg siger, at modgang gør stærkere!" Han løfter tekoppen som til en skål, tømmer den og sætter den tilbage på bordet. 'Klonk'.

Claus Hommelhoff

  Født 1956 i Odense

  HA fra Handelshøjskolen i Odense

  Cand.oecon fra Aarhus Universitet

  Revisor hos Busch Sørensen, Aarhus

  Stiftede sammen med sin kone Birgit Plan-Invest Århus A/S

  1986 stiftedes Formuepleje A/S, som han i dag ejer 37,5 procent af og arbejder for som senior rådgiver med investeringer

  Ejer investeringskoncernen CBH, som ejer 28,5 procent af aktierne i A/S Havneinvest, som blandt andet står for byggerier i de bynære havneområder

  Medejer af firmaet Domis, der står bag andre boligbyggerier i Aarhus

  Bestyrelsesformand i Bakken Bears og Hospice Søholm

  Medejer af en række barer, caféer og natklubber i Aarhus

  Medlem af præsidiet for Mermaid, et projekt der støtter kræftsyge

  Medlem af VL35

  Blev enkemand i 2006

  Han har tre børn på 36, 24 og 29 år med Birgit og lille Felix på to år med sin kæreste

  Bor i Aarhus og i Saxild

Publiceret 16 May 2018 07:00