Visualisering

Visualisering

Sydhavnens prestigeprojekt bliver med vinterhaver, trampoliner og rutsjebaner

Det er nu blevet bestemt, hvordan det gamle kulkranspor skal udnyttes

Torsdag middag blev vinderne af projektkonkurrencen om udviklingen af Sydhavnens gamle Kulkranspor afsløret.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Vinderprojektet omdanner Kulkransporet til en hybrid mellem et byrum og en stiforbindelse, der forener byen tværs over Spanien.

På sporets brodæk skabes flere opholdspladser, og sporet udbygges med tårne, som er koblingspunkter mellem gaden og det hævede spor. Tårnene giver mulighed for bylivsskabende funktioner, som blandt andet bliver vinterhave, trampoliner, klatrenet og rutsjebaner. 

Alt sammen udføres i industrielt design, der taler direkte ind i Sydhavnskvarterets profil som erhvervsområde

”Byens gamle Kulkranspor bliver vakt til live og får en vigtig funktion i midtbyen. Kulkransporet bliver forvandlet til et rekreativt byrum og en central forbindelse for fodgængere mellem Sydhavnskvarteret og Midtbyen. Derudover knytter sporet de kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen på flere niveauer. Erhverv, byliv og social mangfoldighed får gode vækstmuligheder og et godt grundlag for at berige hinanden omkring det nye stærke og revitaliserede Kulturspor,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø. 

LÆS OGSÅ: New York Times om Aarhus: En af de mest spændende design-scener på kontinentet

Kulkransporet, der tidligere har været brugt til at flytte kul til gasværket, udgør i dag en vigtig del af Aarhus' kulturarv.

Stadsarkitekt Stephen Willacy fremhæver, hvordan netop dette er indtænkt i vinderprojektet:  

”Jeg ser et stort potentiale i den måde, hvorpå vinderprojektet formår at bevare og nytænke det gamle Kulkranspor. Projektet tydeliggør Kulkransporet som et vigtigt kulturhistorisk spor for området, samtidig med at det integrerer funktioner i den nye udformning af Kulkransporet, som kvarteret har brug for i den kommende udvikling. Endelig vil jeg gerne fremhæve broløsningen over Spanien. Det er en spændende løsning, der ikke blot binder Frederiks Plads og Sydhavnskvarteret sammen, men som kan blive en flot portal til midtbyen.”  

Omdannelsen af Kulkransporet er et centralt åbningstræk i udviklingen af Sydhavnskvarteret, som i de kommende år forvandles fra gammelt industriområde til urbant erhvervsområde.

Projektonkurrencen blev igangsat i maj 2017. 26 rådgiverteams bød ind, men det blev TRANSFORM med Dissing + Weitling, Lendager Group, VEGA landskab og Søren Jensen som underrådgivere, der vandt.

Du kan se hele vinderprojektet her.

dp

Visualisering

Visualisering

Publiceret 01 March 2018 12:52