Formand for fællesrådet i Sabro-Fårup Ib Jensen må fortsat kigge langt efter et lyskryds ved Viborgvej/Sabrovej.

Formand for fællesrådet i Sabro-Fårup Ib Jensen må fortsat kigge langt efter et lyskryds ved Viborgvej/Sabrovej.

Sabro har ventet 12 år på et lyskryds

Fællesrådet i Sabro-Fårup undrer sig over, at kommunen ikke fører planerne om lyskryds og ny vej i Sabro ud i livet

Af
Louise Nyvang Burmeister

“Der er sket lige præcis nul. Intet.”

Så kontant er udmeldingen fra Ib Jensen, der er formand for Sabro-Fårup Fællesråd.

Han taler et lyskryds og svingbane, som Aarhus Kommune i 12 år har haft intentioner om at lave i Sabro.

Forstaden vokser og vokser, og dermed kommer et stigende antal blister, der hver morgen skal ud på Viborgvej. I en udvalgserklæring til lokalplan 731 blev det da også i 2006 nedskrevet, at 'Udvalget henstiller endvidere til, at det så vidt muligt sikres, at vejløsningen står færdig senest samtidigt med at udbygningen er tilendebragt'.

Byggeriet er forlængst færdigt, men hverken kryds eller svingebane er blevet etableret.

“Det er mærkeligt at opleve som borger i Aarhus. At der ikke bliver reageret på sådan en udtalelse. Det hænger ikke sammen, så er det jo bare tom snak,” siger Ib Jensen.

En lysregulering ved krydset Viborgvej/Sabrovej vil ifølge Ib Jensen betyde, at bilisterne vælger de store veje, som er beregnet til meget biltrafik, og ikke de små veje inde i området.

“Det er umuligt at komme ud på Viborgvej om morgenen. Og så begynder bilerne at bruge Grønvej og andre små veje. Det betyder, at beboerne i Sabro får en masse trafik, som ikke burde være der, for vejene er ikke gearet til det. Men trafikken er der, fordi man ikke løser problemerne de andre steder,” mener Ib Jensen.

Den megen biltrafik i området gør det også risikabelt at være cyklist eller gående.

“Hvis man kaster sig ud i at være cyklist eller fodgænger på de her veje, så lever man lever farligt,” mener Ib Jensen.

Vej mellem øst og vest

Derudover ønsker Sabro-borgerne sig en vej, der forbinder Sabro Vest med Sabro Øst - sidstnævnte er området, som vokser og vokser, hvor der bygges nye huse. “Siden 1966 har der været tanker om at forlænge Astervej ud til Sabrovej. Men der er intet sket. Astervej er en meget gammel vej - helt tilbage fra dengang med transporterede sig med hest. Det fungerer slet ikke i dag,” siger Ib Jensen.

Han har været formand for Sabro-Fårup Fællesråd i omkring fire år og været aktiv i rådet i otte.

Generelt oplever han, at det er svært at få kommunen i tale.

“Det er meget svært at komme igennem. Det eneste tidspunkt udkanten eksisterer, er, når kommunen skal lave udstykninger,” mener formanden.

på kanten af aarhus

At Aarhus skal gøres markant tættere, men ikke vokse i bredden, er et politisk mål med planstrategien 'Klog vækst frem mod 2050'. Byrådet fortætter kommunen med byggeri i højden gang på gang. Men glemmer man udkanten i sin iver for at gøre plads til alle aarhusianere inden for ringvejen? Vi sætter i de kommende uger fokus på 'udkants-Aarhus'. Kontakt os gerne, hvis I føler jer glemt i udkanten; redaktion.aarhus@lokalavisen.dk

Publiceret 13 February 2018 20:30