Chefredaktørens klumme:

Tak, Simsek!

Af
Af Claus Krogh

Bilisterne har det svært i Aarhus. Det er der vist ingen, der kan være i tvivl om.
På Rådhuset har de i lang tid ikke rigtig haft andet end letbanen og supercykelstier for øje, når de har planlagt fremtidens trafikudvikling i Aarhus.
Planlægningen af trafikudviklingen i Aarhus starter med en politisk tilkendegivelse af, hvor man gerne ser den trafikale udvikling i Aarhus bevæge sig hen. Dernæst tager embedsmændene over og begynder at udtænke planer, som kan eksekvere politikerens ønsker. Hvordan den del af arbejdet foregår, kan jeg kun gisne om. Men jeg foretiller mig en masse Excel-ark med masser af trafikanalyser tilsat de politiske ønsker. Ud fra det kommer embedsmændene så med nogle forslag til, hvordan veje, kryds, cykelstier og togdriften i kommunen skal planlægges. Herefter fremlægges planerne i byrådet - og her vedtages de så eller bliver sendt tilbage til embedsmændene for at blive justeret på baggrund af politikernes ønsker.
 
LÆS OGSÅ: Politiet: For mange kører stadig ulovligt ved Mindet

At den proces i mange år har gjort det sværere og sværere at være bilist i Aarhus, er der som sagt ingen, som jævnligt færdes i byen, der kan undgå at have bemærket. Vi holder i kø. Meget. Faktisk viser tal fra Tomtom Navigation, at Aarhus er den by i Norden med størst forsinkelse i myldretiden. 20-25 minutters ekstra transporttid i myldretiden!
I den sammenhæng virker det ikke som den store katastrofe, at den helt igennem molboagtige nuværende konstruktion af krydset ved Dokk1 bliver lavet om, så det hele kommer til at virke mere logisk. 
LÆS OGSÅ: Ny rådmand vil genåbne omdiskuteret kryds ved Mindet
Og derfor en tak til Simsek, fordi han insisterer på at lave krydset til et T-kryds. Simseks egne embedsfolk i Teknik og Miljø har frarådet rådmanden at ændre krydset til et T-kryds, hvilket er den absolut mest logiske løsning for krydset. Embedsmændene har skrevet: “Det vil medføre øget kødannelse og generelt en dårligere trafikafvikling med længere rejsetider. En væsentlig øget trafikmængde og især et øget antal lastbiler ligger dårligt i tråd med de vedtagne planer om at binde byen og havnen bedre sammen.”
LÆS OGSÅ: Kaos-krydset: Ny rådmand går mod egne medarbejderes anbefaling
Vi taler om ét kryds i Aarhus C. Hvor meget mere rejsetid vil det mon lægge til de i forvejen 20-25 minutters forsinkelse, aarhusianerne allerede i dag lider under?

Med venlig hilsen
Claus Krogh
Ansvarshavende chefredaktør

Publiceret 17 January 2018 06:00