11,5 millioner til socialt udsatte:

Kommunen udvider indsats med ti medarbejdere

Penge fra satspuljen gør, at Aarhus Kommune kan ansætte flere folk til gavn for byens udsatte

Aarhus Kommune har fået bevilliget godt 11,5 millioner kroner fra satspuljen til at styrke indsatsen for socialt udsatte på gaden.
Pengene skal blandt andet bruges på nye medarbejdere hos Folkesundhed Aarhus, akutteamet og gadeteamet, som skal medvirke til at opspore sygdomme hos udsatte tidligere, skriver kommunen i en pressemeddelelse.
"Jeg er stolt af det danske samfund, og det her viser et overskud, når vi kan brede et sikkerhedsnet ud. Hjemløse bliver opsøgt og hjulpet, og måske vi kan undgå unødige indlæggelser på hospitaler. Vi har på mange områder et højt serviceniveau," siger Jette Skive (DF), rådmand for Sundhed og Omsorg.
De 10 nye medarbejdere skal deles mellem et opsøgende og et forebyggende team, som skal sikre tidlig opsporing af fysiske og kroniske sygdomme som for eksempel KOL eller type 2 diabetes.
LÆS OGSÅ: Kristian Würtz: “Jeg vil arbejde for en letbanestation i Brabrand”
Eksempelvis ansættes der to gadesygeplejersker mere, som skal sikre, at de mest udsatte borgere kommer til læge og speciallæge.
Sundhedsteamet i Center for Misbrugsbehandling bliver også udvidet med to sygeplejersker, som iværksætter kompetenceudvikling på udvalgte bosteder, så medarbejderne her kan lave endnu bedre observationer af de udsattes helbred og i samarbejde med Akuttemaet sørge for, at borgerne undgår unødige indlæggelser.
"Kombinationen af social sårbarhed, psykisk sygdom og misbrug giver helt særlige udfordringer i sundhedsarbejdet. Vi ved, at socialt udsatte risikerer at gå med en fysisk, måske kronisk, sygdom i lang tid, uden at den bliver opdaget. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan styrke sundhedsindsatsen på gadeplan og på bostederne, så flere får tidlig og målrettet hjælp. Det kræver et langt, sejt træk at gøre op med den sociale ulighed i sundhed, og projektet her kan være en af mange trædested på vejen derhen," siger Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
De 10 nye medarbejdere kan se frem til at møde deres kollegaer i april/maj 2018.
dp

Fakta:

De ti nye medarbejdere fordeler sig således:

  • Aarhus Kommunes Akutteam: Fire medarbejdere
  • Aarhus Kommunes Gadeteam: To medarbejdere
  • Aarhus Kommunes Sundhedsteam i Center for Misbrugsbehandling: To medarbejdere
  • Lokalt i en af Sundhedsenhederne: En medarbejder
  • Folkesundhed Aarhus: En medarbejder

Publiceret 17 January 2018 07:23