Da Langkær Gymnasium i 2016 inddelte eleverne efter etnicitet, blev det senere erklæret ulovligt af Institut for Menneskerettigheder. Foto: Google Maps

Da Langkær Gymnasium i 2016 inddelte eleverne efter etnicitet, blev det senere erklæret ulovligt af Institut for Menneskerettigheder. Foto: Google Maps

Uddannelse:

Elever fra socialt udsatte boligområder fordeles

Gymnasierne i Aarhus er enige om nye regler for elevsammensætning. Langkær-elev ser dog også flere farer ved ny metode

Af
Louise Nyvang Burmeister

I bestræbelserne på at undgå såkaldte ghetto-gymnasier er STX-rektorerne i Østjylland nu blevet enige om en ny elevfordeling.
Fremover vil ansøgere, der kommer fra socialt udsatte områder i Aarhus, blive ligeligt fordelt på byens syv gymnasier.


LÆS OGSÅ: Ny minister giver Langkær lov til at fordele eleverne 

Tidligere elevrådsformand og nuværende medlem af bestyrelsen på Langkær Gymnasium, Carl Buhr, glæder sig i første omgang over, at der bliver gjort noget.
“Jeg er glad for, at man anerkender, der er et problem. Det er vigtigt med mangfoldige gymnasier i hele Aarhus. Men jeg synes, det er en forkert måde at gøre det på, når man lægger ansvaret hos de socialt udsatte. Når det er dem, man i første omgang peger på, dem man flytter,” siger Carl Buhr og fortsætter:
“Man bør i stedet se på det, som hele Aarhus' problem. At Marselisborg også har et problem, fordi de har så få elever med anden etnisk baggrund end dansk.”

En fælles opgave

Hos fordelingsudvalget forstår formanden godt kritikken.
“Jeg forstår godt, hvad han mener, men vi tager ansvaret på os og ser det som en opgave, der skal løses i fællesskab i hele byen,” siger Dorte Fristrup, der udover at være formand for fordelingsudvalg ØST i Region Midtjylland også er rektor på Århus Statsgymnasium.
Helt konkret fordeler man først de elever, der kommer fra de såkaldte KUO-områder, og derefter resten af ansøgerne ud på de syv Aarhus-gymnasier. Derefter fordeler man de elever, der er i overskud, fordi nogle gymnasier får flere ansøgere, end de har pladser.
“Hvis ansøgertallene ligner tallene fra sidste år, drejer det sig om cirka 70 elever fra KUO-områder, der skal fordeles ud på andre gymnasier,” siger Dorte Fristrup.
LÆS OGSÅ: Gymnasium inddeler sine elever efter etnicitet

Vil det her løse Langkærs problemer med rene indvandrerklasser?
“Det handler ikke om at løse Langkærs problemer, men om generelt at hjælpe de gymnasiefremmede til en uddannelse”.
“Vi fik ikke fuld effekt af reglerne sidste år, så nu har vi lavet en justeret udgave, som, vi har en formodning om, får en større volumen,” siger Dorte Fristrup.
Hun forventer, at lidt flere elever næste år vil blive optaget på et andet gymnasium end det, de har søgt ind på:
“Men det er selvfølgelig helt afhængig af søgemønstret, som vi af gode grunde ikke kender endnu,” siger Dorte Fristrup.
Der er ansøgningsfrist til gymnasierne 15. marts.
 

Elevfordeling

  • I 2017 søgte 1.940 unge ind på STX på de syv gymnasier i Aarhus by. 162 af de unge var fra de 10 særlige boligområder.
  • De syv gymnasier er: Langkær Gymnasium, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium.
  • De 10 kombinerede udlejningsområder (KUO), som Boligministeriet hvert år offentliggør en liste over, er: Gellerupparken/Toveshøj, Bispehaven, Håndværkerparken, Skovgårdsparken, Langkærparken, Trigeparken, Rosenhøj, Frydenlund, Vorrevangen og Vejlby Vest.

Publiceret 16 January 2018 16:00