Modelfoto

Modelfoto

Debat:

Virkeligheden er løbet fra budgetterne i psykiatrien

SF'erne Thomas Medom og Jacob Klærke vil give psykiatrien en ny begyndelse

Læserbrev af Thomas Medom, politisk leder for SF-Aarhus, og Jacob Klærke, regionsrådsmedlem og formand for psykiatriudvalget fra 1. januar

Det er ingen nyhed, at vores psykiatri er under pres. Det forgangne år har budt på sin del af historier om borgere med psykisk sygdom, der har brug for massiv og specialiseret behandling og støtte – og som ikke altid får den. Mange står med fornemmelsen af, at problemerne er vokset – og på nogle områder har de ret.

Psykiatrien er en kompliceret del af vores sundhedssystemet. Problemerne er desværre hverken få eller simple. En del af problemerne skyldes ressourcemangel, som til dels er opstået på grund af besparelser, men som også er blevet kraftigt forværret fordi behovet for hjælp – antallet af borgere med ondt i psyken – de seneste år er vokset mere end nogen havde regnet med. I den forstand er virkeligheden løbet fra budgetterne, og det skal korrigeres, hvis vi vil sikre en bedre psykiatri i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Flere penge og hænder i psykiatrien

Men hvis psykiatrien for alvor skal forbedres, er der også behov for at gribe udfordringerne anderledes an. Vi skal blive bedre til at koordinere de mange forskellige tilbud, så vi kan sikre en bedre overgang og et bedre samarbejde om patienterne på tværs af myndigheder. Målet må være at gøre borgernes møde med det offentlige – hvad enten de er patienter eller pårørende – mere overskueligt, letforståeligt og inkluderende.

Det er som sagt en opgave, som ikke kan løses med et snuptag. Men i 2017 har Aarhus Kommune og Region Midtjylland taget hul på udfordring. Den gensidige aftale om at etablere et fælles Borgernes Psykiatrihus er et vigtigt skridt på vejen mod en mere helhedsorienteret indsats for patienter og pårørende. Det samme er beslutninger om at ansætte brobyggere og udskrivningskoordinatorer, der skal sikre en bedre opfølgning og vejledning af borgerne.

LÆS OGSÅ: Brobyggere på vej til psykisk syge i Aarhus

Samtidigt skal vi gøre tilbudene bedre. Behandlingskapaciteten skal øges, brugen af tvang skal minimeres og vi skal have større fokus på tidlige indsatser når psykisk sygdom viser sig første gang og ved tilbagefald.

Ressourcerne følger indtil videre med idéerne. Blandt regionens nye flertal er der i alt afsat 25 mio. kr. til et løft af psykiatrien i 2018, som blandt andet skal gå til flere sengepladser og medarbejdere. I Aarhus Kommune er tiltag med peer-guides og gratis psykologhjælp for unge under 25 år suppleret med 7,3 mio. kr. til nye specialpladser for borgere med selvskadende adfærd.

LÆS OGSÅ: Patienten skal sættes i centrum i psykiatrien

Det betyder ikke, at alle problemerne nu bliver løst. På ingen måde. Der vil forsat være brug for en opprioritering af de tilbud, regionen og kommunen har til dem, der er hårdest ramt af psykisk sygdom, ligesom udfordringen med at reducere kompleksiteten i et stort behandlingssystem med mange tilbud langt fra vil være slut. Samtidig må vi indstille os på, at andelen af borgere, der bliver ramt af psykisk sygdom, bliver ved med at stige.

Derfor vil vi ikke stille os tilfredse med de nye tiltag. Det er de første skridt for en psykiatri, der har kortere ventetid på specialtilbud, færre indgange for patienterne, bedre inklusion af pårørende og civilsamfundet og et tættere samarbejde på tværs af de regionale og kommunale indsatser. En ny begyndelse for psykiatrien, som vi vil arbejde for kan udvikle sid de kommende år.

 

Publiceret 12 December 2017 06:00