Gitte Horsbøl, rektor på Risskov Gymnasium

Gitte Horsbøl, rektor på Risskov Gymnasium

Blog:

Håbet er grønt

Gitte Horsbøl blogger om livet i Aarhus Nord

Af
Af Gitte Horsbøl

rektor på Risskov Gymnasium

Som bekendt er grøn håbets farve. Ser man på de forestående udfordringer med klodens klima, er en grønnere levevis også vejen til forhåbentlig at kunne genskabe balancen i klodens økosystem, så også på det område er grøn håbets farve.
I den daglige nyhedsstrøm er der dog mange historier om, hvor trægt det går med at opfylde CO2-kvoter, bæredygtighedsmål og ændre klimaet til gavn for ikke mindst de lande, der rammes hårdt af orkaner, oversvømmelser og tørke. Selvom nogle områder i Danmark rammes af høj vandstand og orkan med jævne mellemrum, så kan det for mange godt virke lidt fjernt, uvedkommende og noget, der er begrænset til vores nyhedsfeed. Og de færreste af os engagerer os for alvor i klimaforandringer, bæredygtighedsmål, energikilder osv. I samme nyhedsfeed kan man også let få indtryk af, at særligt de yngre generationer er passive og ligeglade med klodens sundhed, når bare de har deres smartphone og sociale medier lige ved hånden. Men heldigvis oplever jeg også en anden virkelighed i dagligdagen, når jeg møder unge mennesker, som engagerer sig meget i en bæredygtig skole.
Risskov Gymnasium er netop blevet certificeret som Grøn Skole-Grønt Gymnasium, der er et undervisningsprogram og en certificering under Friluftsrådet. Inden for Grøn Skole-programmet skal arbejdet med bæredygtighed ikke blot ind i undervisningen. Der er også krav om konkrete og reelle handlinger med fokus på bæredygtig udvikling. Det er interessant, fordi det er en måde at koble skolen til ”verden udenfor”. Og det giver arbejdet i skolen nye muligheder. Det betyder, at eleverne kan koble deres viden fra undervisningen med konkrete og reelle handlinger i den virkelige verden. Det har været utroligt opmuntrende og glædeligt at se det engagement, som de omkring tredive elever i skolens Miljøråd har vist. Deres store ønske er solpaneler på skolens tag. Men de arrangerer også tøjbyttedag, så aflagt tøj kan genbruges, de kommer med gode idéer til bæredygtig brug af skolens udearealer, de finder ud af, hvor svært det er at få små 900 mennesker til at sortere deres affald i det daglige eller slukke lyset i lokalerne i pauserne. De engagerer sig i økomad i kantinen, at plante æbletræer og er med til energitjek, hvor de kan se, hvad skolen allerede gør for at spare på energien, og hvor meget energi der egentlig bruges. De forsøger at engagere deres kammerater i arbejdet for bæredygtig udvikling lokalt på deres skole. Faktisk engagerer de sig i at forbedre det lille samfund, som skolen udgør i deres hverdag; fordi de tror på, at de kan være med til at vende klimaudviklingen.
Som gymnasium er det en stor glæde at kunne spore engagementet blandt de unge mennesker. Det er en stor glæde at se, hvordan eleverne bruger skolens demokrati til at påvirke deres hverdag og deres fremtid. Med de elever er der håb for fremtiden – vi er stolte af at kunne bakke op om engagerede unge, der deltager i fællesskabet og demokratiet. Når det ovenikøbet også kan kobles med det faglige arbejde i undervisningen, så er vi godt i gang med arbejdet med elevernes dannelse.

Publiceret 18 November 2017 14:00