Jacob Bundsgaard (S) tror, at større frihed til skolerne vil skabe et bedre rum for læring. Han er nu klar til at sløjfe alle de test- og dokumentationskrav, der i dag er til folkeskolerne.

Jacob Bundsgaard (S) tror, at større frihed til skolerne vil skabe et bedre rum for læring. Han er nu klar til at sløjfe alle de test- og dokumentationskrav, der i dag er til folkeskolerne.

Nyt udspil:

S vil fjerne tests og give skoler mere frihed

Aarhus-skolerne skal have et frihedsbrev, og den kommunale kontrol skal mindskes, lyder det i folkeskoleudspil

'Mindre kontrol - mere tillid, trivsel og tid'.
Sådan lyder overskriften på et nyt folkeskoleudspil fra Socialdemokratiet i Aarhus.
Socialdemokratiet foreslår, at kommunalbestyrelsen giver de aarhusianske folkeskoler et frihedsbrev, så medarbejdere og skoleledelse får størst mulig frihed til at organisere sig efter lokale forhold og behov.
Al unødvendig kommunal kontrol - heriblandt tests, rapporter og dokumentationskrav - skal afskaffes i løbet af 2018, mener socialdemokraterne, og så vil man sende ressourcer fra centralforvaltningen ud til skolerne, som selv kan prioritere pengene.
“Der skal alene fokuseres på det, der betyder noget, nemlig at vores børn kan læse, skrive og regne. Det er det altoverskyggende i den opgave, der ligger ude hos vores skoler. Jeg er med på, man skal alt muligt andet, men det er grundsubstansen, og så kan man i princippet få lov at indrette sig, som man gerne vil og efter de lokale behov, der er,” siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) til Lokalavisen Aarhus.

Et enkelt krav

Forslaget kan være i strid med national lovgivning, og er det tilfældet, skal Aarhus søge om dispensation eller frikommuneforsøg, så skolerne kan fritages for nationale tests og rapportering til Undervisningsministeriet.
Selvom der i udspillet lægges op til, at byrådet ikke skal kontrollere og spilde skolernes tid med bureaukrati, så bliver der dog stillet krav.
LÆS OGSÅ: Aarhus vil forebygge radikalisering i folkeskolen
Alle elever i kommunen skal kunne læse og regne på et alderssvarende niveau i 3. klasse, og byrådet skal have at vide, om den enkelte skole opfylder det krav. Kan den ikke det, skal der udvikles en handleplan for at komme i mål.
Hvorfor kommer I med udspillet nu?
“Fordi vi på bagkant af Folkeskolereformen, som nu har virket i nogle år, er klar til at justere ind og prøve at få reduceret nogle af de meget stramme rammer, der har været for vores folkeskoler i en periode,” siger Jacob Bundsgaard, som håber, udspillet bliver taget godt imod.
“Jeg håber først og fremmest, at forældre og elever bliver glade, men vi ved også, at hvis man som medarbejder oplever tillid og har mere ejerskab, så vokser man også og løser opgaven bedre. Det vigtigste i forhold til, om børnene lærer noget, det er, at de har nogle kompetente voksne omkring sig,” siger han.

Formand for Skolelederforeningen i Aarhus, Helle Mønster, er positiv i forhold til folkeskoleudspillet fra Socialdemokratiet. Arkivfoto

Formand for Skolelederforeningen i Aarhus, Helle Mønster, er positiv i forhold til folkeskoleudspillet fra Socialdemokratiet. Arkivfoto

Glæde hos skolelederne

Hos Skolelederforeningen i Aarhus bliver udspillet positiv modtaget.
“Det er et interessant og velkommet udspil fra Socialdemokratiet. Det er dejligt, når politikerne sætter folkeskolen på dagsordenen,” siger formand Helle Mønster, som også er leder af Tovshøjskolen i Brabrand.
Hun håber, at udspillet kan være med til at få bremset udviklingen med, at flere og flere vælger privatskoler frem for folkeskoler.
“Udspillet er i fin tråd med den centrale Skolelederforenings indsats. En indsats, som blandt andet har til formål at bremse strømmen af elever til privatskolerne og i stedet få forældrene til at vælge folkeskolen,” siger Helle Mønster.
LÆS OGSÅ: Enhedslisten: Lærerne skal have undskyldning og penge tilbage efter lockout
Også rådmand for Børn og Unge, Bünyamin Simsek (V), er positiv. Han undrer sig dog over timingen.
“Det glæder mig, at socialdemokraterne nu efter fire år har gjort sig nogle tanker om folkeskolerne. De seneste år har de været optaget af at beskære og effektivisere. Jeg har i hele byrådsperioden kæmpet for at friholde skolerne effektiviseringer, men socialdemokraterne ville kun være med i budgetforliget i 2015. Jeg synes, man skal handle i en byrådsperiode og ikke op til et kommunalvalg,” siger Bünyamin Simsek.
(Opdateret kl. 13.10 med reaktion fra SF i Aarhus)
Hos SF i Aarhus giver det også skæve smil, at udspillet kommer nu.
"Det er selvfølgelig valgkamp, men skidt pyt. Det vigtigste er, at der sker noget. Heller sent end aldrig. Vi er mange, der længe har arbejdet for at afskaffe alle de dokumentationskrav, men jeg er utroligt positiv overfor udspillet og glad for, at de endelig er kommet til den konklusion, at vi skal gå i den retning. SF vil meget gerne hjælpe med at konkretisere, hvor vi skal sætte ind," siger Jan Ravn Christensen, byrådsmedlem for SF og medlem af Børn og Unge-udvalget.

Publiceret 15 November 2017 09:00