Illustration: AArhus Kommune

Illustration: AArhus Kommune

Markant hurtigere rejsetid:

Trafikken glider på Oddervej

En måned efter færdiggørelsen af forbedringerne på Oddervej er effekten tydelig. Det er blevet hurtigere at komme til Aarhus fra den sydlige del af kommunen

De første tal siden åbningen af Oddervej viser en markant hurtigere rejsetid. Og det er også i myldretidstrafikken. For eksempel kan man som bilist regne med, at det nu maksimalt tager 6-7 minutter at køre fra Langballevej og forbi krydset ved Ringvej Syd, når trafikken er værst. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. 
”Jeg er meget glad for, at det har vist sig muligt at forbedre forholdende for trafikanterne på Oddervej. Nu kan bilisterne fra Beder, Malling og Mårslet komme hurtigere til og fra Aarhus, og det er et vigtigt fremskridt. Vi kan ikke fjerne kødannelser helt, men vi kan stabilisere rejsetiderne, så man kan køre hjemmefra om morgenen og regne med at være på arbejde i Aarhus til den planlagte tid,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.
Tålmodigheden hos trafikanter på Oddervej er ellers blevet testet. Siden september 2014 er midlertidige løsninger for at forbedre fremkommeligheden på Oddervej blevet forsøgt, evalueret og tilpasset.

Det resulterede i en permanent løsning, hvor to spor i retning mod Aarhus er blevet permanente. En løsning, som altså nu har vist sig at have gjort det lettere at være trafikant.


Mindre kø på Ringvej Syd

En anden del af projektet bestod i at udvide krydset ved Ringvej Syd, hvor der tidligere har været lange kødannelser. Også her ses en mærkbar effekt.

Ventetiden for at svinge ud på Oddervej er maksimalt 1-2 minutter i myldretiden, alt efter om man skal til højre eller venstre. Det er en reducering af ventetiden på helt op mod 75 procent.

Forbedringerne på Oddervej skal ses i sammenhæng med Aarhus Kommunes strategi om at forkorte rejsetiden på centrale indfaldsveje og ringvejsforbindelserne.
jwh. 

Publiceret 09 November 2017 10:30