Det Grønlandske Hus

Det Grønlandske Hus

Millionstøtte til udsatte grønlændere i Aarhus

Projekt skal hjælpe udsatte grønlændere til at kunne klare sig selv

Aarhus Kommune har fået 5,6 millioner kroner fra Satspuljen til at projekt med at hjælpe udsatte grønlændere i Aarhus.
”Undersøgelser viser, at grønlændere i Aarhus er mere udsatte end den øvrige befolkning som helhed. Samtidig er det svært at motivere dem til at deltage i og fastholde dem i sociale tilbud. Det grønlandske fællesskab trækker hårdt i brugerne, og ofte opfattes de sociale indsatser som mindre attraktive, fordi der er få eller ingen andre grønlandske deltagere,” siger Michael Alber fra Kofoeds Skole i en pressemeddelelse fra kommunen.
LÆS OGSÅ: Udsatte grønlændere - er de danskere eller flygtninge?
Kofoeds Skole deltager i projektet sammen med kommunens socialforvaltning, Det Grønlandske Hus, Kirkens Korshær og Reden Aarhus. Projektet skal afprøve, om metoden Critical Time Intervention (CTI) er velegnet til at yde støtte til udsatte grønlændere i en kritisk overgang. Det kan være overgangen fra hjemløs til at bo i egen bolig, og man vil også undersøge, om effekten øges, hvis de udsatte også tilbydes peer-støtte (støtte fra ligesindede).
“Disse støttepersoner skal have indgående kendskab til den grønlandske kultur, have boet længere tid i Grønland og kende til de udfordringer, der er i at flytte fra Grønland til Danmark – og meget gerne tale grønlandsk. Der ligger en vigtigt kulturel indforståethed i et sprog, og modersmålet er en tryg base at tale ud fra,” siger Jørn Holbech fra Det Grønlandske Hus i pressemeddelelsen.
LÆS OGSÅ: Wammen på besøg på den grønlandske varmestue i Aarhus
Socialrådmand Thomas Medom tilføjer:
”Når den egentlige indsats er forbi, vil borgeren have en person i sit liv, som fortsat kan støtte ham eller hende i at fastholde motivationen til forandringer i livet, lette vejen mod øget selvforsørgelse og bedre livskvalitet og hjælpe ham eller hende med at styrke sit sociale netværk.”
Med projektet vil man sammen med borgeren udarbejde en langsigtet plan, der tager afsæt i hans eller hendes ønsker og mål for fremtiden. Formålet med indsatsen er at stabilisere borgerens situation og styrke hans eller hendes forudsætninger for på længere sigt at kunne klare sig selv eller med begrænset støtte.
Projektet løber fra november 2017 til december 2020.
-jr
 

Publiceret 06 November 2017 13:00