Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Foto: Danni Paulsen

Kristian Würtz (S), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Foto: Danni Paulsen

Ny artikelserie sætter trafikken under lup:

Mobili... hvad for noget?

Mobilitetsplanen kommer til at ændre, hvordan fremtidens Aarhus ser ud. Men ved du, hvad planen indebærer?

Af
Af Martin Jørgensen

Du har måske hørt ordet “mobilitetsplan” blive nævnt før, men du er muligvis ikke helt klar over, hvad planen rent faktisk dækker over - og hvad den betyder for dig som borger i Aarhus.

Det har vi på Lokalavisen Aarhus taget en snak med Teknik og Miljø-rådmand Kristian Würtz (S) om. Han skal forsøge at sætte ord på, hvad planen indebærer, hvorfor den er vigtig for borgerne og fortælle omkring de overvejelser, man har gjort.

Hvad handler planen om?

“Mobilitetsplanen er et forslag til en strategi om, hvordan Aarhus kan blive en by, der er rarere at opholde sig i. Byen skal kunne rumme flere rejsende, da byens befolkningstal er voksende.”

Så langt, så godt.

Mobilitetsplanen er altså en plan, der indeholder strategiske overvejelser omkring, hvordan man kan håndtere, at endnu flere kan komme ind, ud og rundt i Aarhus Midtby.

Hvorfor er det vigtigt?

Mobilitetsplanen er vigtig, fordi den kommer til at danne grundlag for, hvordan mange forhold i byen vil ændre sig i de næste ti år. Den vil ændre på måden, vi skal tænke som bilister. Man vil især gøre forholdene bedre for de, der vælger at gå, tage cyklen eller benytte sig af kollektiv trafik.

Samtidig er målet at gøre Aarhus til en mere attraktiv midtby ved at omdanne pladser og gader til et grønt, indbydende og levende byliv.

Men forandringer som disse sker ikke fra den ene dag til den anden, og de kommer også til at blive en realitet på bekostning af noget andet. I dette tilfælde bliver det bilisterne, som i fremtiden skal vænne sig til en anden Aarhus-trafik.

“Folk, der ikke skal noget i byen, men bare opfatter vejen som den smukkeste eller mest bekvemmelige vej, skal ikke prioriteres.”

Kristian Würtz fortæller derudover, at det skal være mere tydeligt, hvor man kan parkere i byen. Lige nu er der nemlig rift om de gratis parkeringspladser. Det skal i fremtiden være slut. Man vil flytte parkeringspladserne fra gadebilledet og videre over i store parkeringshuse.

“Vi skal have ledt folk hurtigt hen til et sted, hvor de ved, at de kan parkere. På den måde får vi stoppet den parkeringssøgende trafik, der fylder meget i bybilledet.”

Gør livet surt for bilister

Kristian Würtz er ofte blevet skudt i skoene, at han gør livet surt for bilisterne. Det mener rådmanden er noget sludder.

“Det er simpelthen faktuelt forkert, at jeg vil gøre det sværere at være bilist i Aarhus. Jeg mener derimod, at vi skal organisere biltrafikken ind og ud af byen. Bilister skal ikke ud af byen, men omvendt skal de heller ikke køre rundt efter en gadeparkeringsplads. Bilister skal dirigeres hen imod de veletablerede parkeringshuse.”

Anerkender du, at man som bilist, der læser mobilitetsplanen, kan få den opfattelse, at du bare vil have bilerne ud af byen?

“Jeg har overhovedet ikke ambitioner om, at bilerne skal ud af byen, men vi har også sagt, at det ikke gør noget, hvis rejsetiden for bilisterne bliver forlænget en smule. Jeg vil dog gerne opfattes som en type, der vil give mere plads til gående, cyklister og gøre det nemmere at tage kollektiv traktik. Det er nemlig de ting, vi har brug for som by.”

Rådmanden kan dog godt forstå frustrationerne, da han ofte selv bevæger kører i bil i midtbyen, mens der er myldretid.

?Det kan da være irriterende at komme rundt, men sådan er det at bo i en stor by med trængsel. Måden at løse det på er ved at gøre det lettere at tage kollektiv trafik, og at skabe ordentlige cykelmuligheder. Folk benytter sig altid af den mest bekvemmelige transportform, men som det ser ud lige nu, så er vi årtier bagud med kollektiv- og cykelinfrastruktur.”

En attraktiv by

Vi ved, hvad mobilitetsplanen handler om, og vi ved, hvad den kommer til at betyde for bilister og cyklister i Aarhus. Men alt handler ikke om, hvordan rejsen fra a til b skal foregå. Bylivet, gaderne og pladserne heri er også i fokus. Man vil gøre byen mere attraktiv de næste ti år.

“Mange pladser rundt omkring i byen kan blive meget bedre. Vi har ikke nok træer, og træer er bare med til at gøre en gade rarere at være i,” siger Kristian Würtz, der har bebudet, at 10.000 flere bytræer skal plantes frem mod 2025
Rådmanden nævner blandt andet Hamborg og Göteborg som nordeuropæiske storbyer, der har den plads til især børnefamilierne.

“Gaderne skal i stigende grad være til gavn for de gående og cyklisterne. Selvom der er koldt i Nordeuropa, så bruger vi gaderne endnu mere, end vi gjorde førhen. Det er fedt, og det ser jeg gerne, at vi skal gøre endnu mere.”

Hjertebarn

“Jeg tror, at det, der kommer til at betyde mest fremover, er at bygge gader og pladser, hvor man kan opholde sig. Havnepladserne, Åen, Bispetorv og Jægergårdsgade har gennemgået ombygninger, som har ført til, at de er rarere at være i. Pladser som disse skal vi have flere af.”

Omvendt ser Kristian Würtz også en række udfordringer i forhold til at få omsat mobilitetsplanens strategi til praksis.

“Processens hastighed er noget af det, der gør det svært. De mange nye tiltag tager tid. Ulemper med byudvikling og forandring er, at der er langt fra tanke til handling. Det er lange stræk, og det er frustrerende, når man ofte føler, at man har den rigtig løsning og også pengene til det.”

Mobilitetsplanen er i øjeblikket i offentlig høring, som slutter 15. september. Herefter er det Teknik og Miljøs opgave at samle svarene og derefter komme med et forslag til byrådet. Her skal man så foretage den endelige vedtagelse af mobilitetsplanen sammen med en ny parkeringspolitik.

Læs mere de kommende uger

Af Danni Paulsen
Mobilitetsplanen er en af de største, politiske planer for en markant ændring af Aarhus som by, men planen med det mundrette navn er i sin fysiske form også en 35 sider lang smøre fyldt med tal, fagsprog, fluffy formuleringer og politiske floskler. 
De kommende uger vil vi her i avisen forsøge at konkretisere, hvad man rent faktisk vil med denne plan, og hvordan det kommer til at have indflydelse på din hverdag.
Vi har udvalgt seks hovedpunkter (find dem i faktaboksen her på siden), som vi dykker ned i, og som du kan læse meget mere om de følgende uger.  
Det skal ikke være politisk mikrofonholderi og omformuleringer af planforslag, så vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har et relevant indspark til planen, og du måske allerede nu ved, at dit lokalområde bliver berørt på negativ eller positiv vis. Skriv til os på redaktion.aarhus@lokalavisen.dk og skriv ’Mobilitetsplan’ i emnefeltet. 

Artikelserie om fremtidens trafik i Aarhus:

De kommende uger kan du læse om følgende hovedpunkter fra Mobilitetsplanen.

  • Vesterbro Torv
  • Banegårdspladsen/Park Allé
  • Fredeliggørelse og flexgader
  • Parkering
  • En by fuld af ensretninger
  • Cykelforhold

Publiceret 30 August 2017 08:00