Krav fra SF:

Maksimalt 500 meter til nærmeste legeplads

Slip legen fri, lyder det fra byrådsmedlemmer fra SF

Læserbrev af: Thomas Medom (SF) Mette Bjerre (SF) Jan Ravn Christensen (SF)

Leg er en vigtig del af alle børns udvikling, og rum til leg er med til at sikre, at børn og unge kan mødes på tværs i deres fritid. Ved at etablere flere legepladser, hvor både børn og voksne kan boltre sig, med hvad deraf følger af jord under neglene og snavs på tøjet, øger vi muligheden for gode familieoplevelser.
Adgangen til gode og sikre legepladser må ikke være afhængig af, hvor man bor i kommunen. Alle børn skal have krav på en legeplads i deres nærområde. Derfor ønsker SF at der stilles krav om, at der i områder med tæt beboelse ikke må være mere end 500 meter til nærmeste offentligt tilgængelige legeplads.
Sådan en målsætning bliver endnu vigtigere i takt med at vi oplever en markant befolkningstilvækst. Når vi vokser og bor tættere er der endnu større grund til at sikre plads til børns leg. Børn bruger mere og mere tid foran en skærm, og det er nødvendigt at opgradere legepladserne for at kunne tage konkurrencen op.
Vi har brug for kvalitetslegepladser og de pædagogisk ledede legepladser; blandt andet Børnenes Jord, Lykkegården og Skansen er et gode eksempler. Her kan børn og unge lege på kvalitetslegepladser, hvor der er adgang til ekstraordinære faciliteter, ofte også dyr, og hvor der er pædagogisk personale til at understøtte en lang række aktiviteter, der er frit tilgængelige for alle børn i Aarhus Kommune.
I nogle større byområder er der i dag stor afstand til pædagogisk ledede legepladser. Det drejer sig blandt andet om Solbjerg, Løgten/Skødstrup, Hasle og Åby/Åbyhøj. Derfor har vi foreslået at der laves en vurdering af mulighederne for flere pædagogisk ledede legepladser, at der afsættes penge til driften og for at vi får sikret plads til legepladserne i de kommende nye byer.
Leg er vigtig for børns sociale og personlige udvikling. Derfor skal vi som samfund skabe rum for at alle børn har de bedste muligheder for at lege på legepladser med høj kvalitet.

Publiceret 14 August 2017 17:00