DEBAT:

“Husk lige naturen, den bor her allerede”

Debatindlæg fra socialdemokratiske byrådsmedlemmer

Af Steen B Andersen, medlem af Byrådet (S) Af Anette Poulsen, medlem af Byrådet (S)

Lad os skabe bedre muligheder for dyrelivet – i byen.
Vi skal blive bedre til at leve sammen med den natur, der omgiver os, når vi bliver flere og flere i byen.
I Aarhus Kommune har vi budt velkommen til mange nye beboere de seneste år, og vores by udvikler sig i en spændende retning. Med de mange nye boliger og byggerier, som skyder op flere steder i byen, vokser der sig et større og større behov for at tænke kreative og nye måder, hvorpå naturen kan forblive en del af byen – således at dyr og planter kan trives og blive en del af byens udvikling.
Naturen har meget at tilbyde - også inde i byen - hvis bare vi tænker os lidt om. Vi kan på enkle måder medtænke dyr og planters levesteder samtidigt med, at vi udvider og udvikler vores by. Vi ønsker ikke at se naturen rundt om i vores smukke kommune som en forhindring, men derimod som en mulighed.
Vi tror på, at vi kan lykkes med at leve tættere sammen med den natur, der omgiver os og ikke på trods af den, men fordi den er værd at passe på og giver ”liv” en ekstra dimension. Naturhistorisk Museum forsøger netop at sætte fokus på naturen i byen med udstillingen ”Habitat”, som kan ses ved Åboulevarden. Det er et godt initiativ, som har til formål at vise, hvor meget dyre -og planteliv, der allerede i dag har bolig i byen og udstillingen er et besøg værd, hvis man som beboer i Aarhus ønsker at finde ud af, hvor mange spændende dyr og planter, der gemmer sig blandt brosten, højhuse og cafeer.
Grundet sidste års miljøindsats, har Aarhus Kommune allerede skabt bedre grundbetingelser og levesteder for planter og dyr gennem blandt andet vilde grøftekanter og skove, begrønning af midtbyen og mere skovrejsning i kommunen generelt. Men for mange dyrearter er dette ikke helt nok til at sikre de næste generationer af forskellige dyrearter. Det betyder ikke, at vi skal bremse byggeri eller infrastrukturel udvikling i Aarhus.
Tværtimod vil vi finde kreative og innovative måder at få plads til naturen helt inde i byen og dermed vise, hvordan det er muligt at få by og natur til at spille sammen. Dette kan gøres ved eksempelvis at opsætte redekasser på byens højhuse, hvilket kan hjælpe både rørhøgen og vandrefalken til at yngle og samtidig holde mågebestanden nede.
At etablere kvist -og kompostbunker kan hjælpe byens pindsvin med at overvintre og dermed forsøge at stoppe tilbagegangen af pindsvin i Danmark. Et tredje forslag kan være at understøtte ikke-kommercielle bihold, da bierne spiller en stor og vigtig rolle i faunaen, men samtidigt desværre er i voldsom tilbagegang. Et lignende projekt er allerede med succes blevet afprøvet ved Ø-haverne ved Aarhus Ø, hvor bierne bestøvede blandt andet frugter og blomster.
Socialdemokratiet ønsker, at de planter og dyr, som sagtens kan leve i byen, bliver en del af en moderne by, hvor naturen kommer så tæt på som muligt. Det mener vi er vigtigt for at sikre dyre -og plantearters overlevelse - specielt når Aarhus hele tiden vokser og vi får flere og flere indbyggere.
Vi mener, at sådanne enkle tiltag vil give os mennesker, der lever i eller tæt på byen, en tættere berøring og oplevelser med naturen. Det giver altså mening for både natur og mennesker.

Publiceret 09 August 2017 16:00