Debat:

Vi er fælles om at holde Aarhus ren

Af
Af Camilla Fabricius (S)

formand for Teknisk Udvalg. Peter Drejer og Anders Laursen

idémænd bag Rent Kvarter

Hvem har ansvaret for at holde Aarhus ren? Kommunen eller borgerne?
Debatten har kørt de seneste mange år, hvor nogle aarhusianere mener, at kommunen gør for lidt for at rydde op og holde pænt – og andre mener, at borgerne ikke tænker sig om og smider skrald på gaderne. Det rigtige svar på det stillede spørgsmål er nemt. Vi har et fælles ansvar.
Det her skal hverken læses som et surt eller moraliserende debatindlæg. Ingenlunde. Vi ønsker derimod at sætte fokus på det gode medborgerskab og give inspiration til, hvordan vi i fællesskab kan løfte opgaven: At holde Aarhus ren.
På Nørrestenbro findes eksempelvis en gruppe beboere, der har påtaget sig ansvaret for at være med til holde kvarteret rent. Gruppen kalder sig meget sigende 'Rent Kvarter'. Den første onsdag hver måned går denne gruppe af aarhusianere i fælles flok på gaden med kost og spand. Både stort og småt affald samles ind, og Rent Kvarter løfter en stor opgave med at holde rene gader på Nørrestenbro. Et eksempel på godt medborgerskab.
Egentligt burde det slet ikke være nødvendigt at samle så store mængder affald i byens gader. Kommunen indsamler flittigt aarhusianernes affald, og der er skraldespande, affaldscontainere og affaldsøer på stort set hvert eneste gadehjørne. I den ideelle verden vil alt byens affald ende i en skraldespand og ikke på gaden.
Desværre er det ikke så ligetil. Nu bevæger dette indlæg sig ind i et krydsfelt mellem at være surt og moraliserende – og opløftende og appellerende. Vi vil gerne, at det læses som det sidste. Så derfor kære medborgere, lad os nu hanke op i hinanden. Lad os rydde op. Bruge den sunde fornuft. Og tage et medansvar. Vi er fælles om at holde byen ren.
Selvfølgelig er det kommunens opgave at sørge for, at byens skraldespande og affaldsøer bliver tømt. Men det er aarhusianernes egen opgave at sørge for at bruge dem. Det er nemlig ikke en undskyldning at smide sit cigaretskod på gaden, fordi der lige er lidt langt til skraldespanden. Det er ikke okay at dumpe affaldsposen ved affaldsøen, hvis den er fyldt - så går man videre til den næste. Og det er ikke godt medborgerskab at smide sit storskrald på gaden uden at bestille afhentning. Faktisk skal storskraldet stilles ved egen hoveddør, hvorfra man skal bestille afhentning. Stiller man storskraldet ved affaldsøerne, står det i vejen, så containerne ikke kan tømmes.
Hvis vi nu i fællesskab løfter opgaven med at holde Aarhus ren, så har vi alle meget at vinde ved det.
For det første får vi et renere og endnu skønnere Aarhus. En by, som vi alle holder ekstremt meget af. For det andet kan vi få en masse gode ting for de penge, som kommunen i dag bruger på at fjerne affald på gader og stræder. Vi kunne få flere grønne områder i byen. Flere bænke at sidde på. Flere vejtræer. Mere urban green.
Lad os derfor komme svineriet til livs og være fælles om at holde Aarhus ren.

Publiceret 14 June 2017 15:00