Beboere i haveforeningen Aabrinken mødtes søndag eftermiddag og lavede skilte, som de onsdag foran Aarhus Rådhus bruger til en protest over et planlagt højhus til Systematic.

Beboere i haveforeningen Aabrinken mødtes søndag eftermiddag og lavede skilte, som de onsdag foran Aarhus Rådhus bruger til en protest over et planlagt højhus til Systematic.

Havefolk opruster i kampen mod højhus på 58 meter

Byrådet i Aarhus vil i dag blive mødt af bannere og skilte, når det har en planlagt 58 meter høj bygning til Systematic på dagsordenen. Teknikrådmand vil gerne arbejde for et markant byggeri til virksomheden, der er vigtig for byen

Af
Jonas Hvid og Esben Larsen Mikkelsen - JP Aarhus

Mens mange aarhusianere svedte over bedene, brugte omkring 25 beboere i Haveforeningen Aabrinken den solrige søndag eftermiddag til at lave bannere og skilte.
Dem tropper de op med onsdag foran Aarhus Rådhus, hvor byrådet skal diskutere planen om et højhus på 58 m til virksomheden Systematic på Søren Frichs Vej.
Fire foreninger i lokalområdet – Bevar Den Grønne Kile, HF Aabrinken, Aktiv Åby og Fællesrådet for Åbyhøj – har dannet fælles front mod Byggeselskab Olav de Lindes påtænkte byggeri, som de bl.a. mener ikke passer ind i den grønne kile, vil skæmme området med sin højde og skabe skygge for folk i kolonihaverne.
Det er ikke første gang, at der bliver protesteret over højhuset på 15 etager.
I november i en såkaldt forhøring fik Aarhus Kommune 388 høringsbidrag, hvoraf tre bidrag indeholdt underskriftindsamlinger med ca. 300 underskrivere imod projektet.

Ingen ændring af højde

Indsigelserne handlede bl.a. om skyggepåvirkninger, generel bekymring over højhuse og uenighed i fortætningspolitik. Men »høringsbidragene gav ikke anledning til ændring af projektets højde eller placering,« står der i oplægget til byrådet, som onsdag skal tage stilling til, om projektets lokalplan 1.066 skal sendes i en otte uger lang høring.
Projektet er dog efter forhøringen bearbejdet i forhold til arkitektur og byrummet i lokalplanområdet, og der er indarbejdet en stiforbindelse mellem Søren Frichs Vej og Brabrandstien, fremgår det af indstillingen.
Tommy Jervidal, der står bag foreningen Bevar Den Grønne Kile og har kolonihavehus i Aabrinken, er harm over kommunens reaktion:
"Det er utroligt frækt at sige, at 388 indsigelser ikke giver anledning til ændringer. Teknik og Miljø giver stort set det samme svar til alle temaer, og svaret kan koges ned til: ambitionen er at lave et smukt højhus, og I får en ekstra sti."

Inddragelse er en narresut

Denne kritik har han op til onsdagens byrådsmøde også sendt til byrådsmedlemmerne. I mailen konstaterer han desuden, at de fire foreninger på et møde med teknisk rådmand Kristian Würtz (S) og embedsmænd i april har fremlagt en vision for området og et alternativt byggeforslag, som giver Systematic dets nødvendige ekstra kvadratmeter i en femetagers bygning på 17 meter. Men foreningerne føler sig ignorerede, fortæller Tommy Jervidal.
"Alt det med at man inddrager og lytter til borgerne, er en narresut. Den eneste, man tilgodeser, er bygherren,« siger han og påpeger, at foreningerne også undrer sig over, at der åbnes op for et så højt hus, når bygherren på den tidligere fragtmandcentral i nabolaget for nogle år siden skulle sænke byggehøjden fra femten til syv etager."
Rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), afviser, at de to projekter kan sammenlignes, og mener, at kritikken af manglende borgerinddragelse ikke er rimelig.
"I denne type sager er der næsten altid nogle for og imod. Høringsprocesser skal sørge for, at byrådet ved, hvad det gør, men man skal ikke se det som en folkeafstemning," siger han.
Kristian Würtz forklarer, at man i projektet har taget udgangspunkt i, at det nye brokvarter hovedsageligt skal bestå af bebyggelse i fire-seks etager.
"Men jeg er også, helt i tråd med byrådets højhuspolitik, åben for at diskutere et højhusprojekt, hvis det kan tilføje en kvalitet til området. Vi har en vigtig virksomhed for byen, som ønsker et markant byggeri, og så har jeg sagt, at hvis vi kan få et flot højhus, vil jeg gerne være med til at arbejde for det," siger han.

Bygherre: Udvikling eller ej

Fra Kasper Møller, formand for Aktiv Åby og næstformand i Åbyhøj Fællesråd, er der også kritik af Systematics planlagte højhus. Han mener, at Aarhus og Åby generelt mangler rekreative områder, og at højhusbyggeriet kan ødelægge muligheden for at skabe en grøn ubrudt kile gennem byen.
"Højhuset bygges nærmest i Aarhus Å og forringer den grønne kile, der går langs åen. Jo mere, der indskrænkes af den, jo ringere er mulighederne for rekreativ udfoldelse," siger Kasper Møller.
Kristian Würtz er dog ikke enig i, at højhuset ødelægger rekreative muligheder:
"Det har været vigtigt at se på, hvordan bebyggelsen spiller sammen med omgivelserne, og vi har et forslag, hvor vi får skabt en ny forbindelse mellem Søren Frichs Vej og Brabrandstien."
Olav de Linde kommenterer de 388 høringssvar med, at de kan bunde i, hvordan forhøringen er udformet.
"Det er klart, at en kolonihave, der ligger overfor, altid kan finde et eller andet at opponere imod, bare der sker det mindste i området. Man skal se på, om kommunen vil udvikle sig eller ikke vil udvikle sig," siger bygherren.
Han understreger, at hans byggeselskab har prøvet at tilrette højhuset, så der ikke kan kigges over mod kolonihaverne.
Ifølge Olav de Linde vil foreningernes forslag om en lavere bygning med de nødvendige kvadratmeter ikke kunne lade sig gøre:
"Det er også et spørgsmål, om kommunen vil bevare et firma, der er så fremadstormende, på den placering."

null

Publiceret 10 May 2017 13:00