DEBAT:

Vi skal sikre sundheden blandt borgere med handicap

Af Anette Poulsen (S), formand for Handicaprådet og næstformand i Socialudvalget i Aarhus Kommune

Det er desværre et udbredt fænomen, at der findes social ulighed, når det gælder sundheden blandt vores borgere. Her er særligt borgere med handicap en udsat gruppe. Denne gruppe mennesker er nemlig ikke altid i stand til at beskrive deres symptomer, når de er syge eller føler sig sløje. Derfor skal vi som samfund sørge for, at disse borgere får regelmæssige sundhedstjek. Kun på den måde kan vi sikre ligheden i sundhed.

I Aarhus Kommune har vi en sundhedspolitik, der bærer navnet “Sammen om sundhed – mere af det, der virker”. Et gennemgående tema i politikken er, at den sociale ulighed skal mindskes. For at leve op til denne målsætning må vi handle. Her mener jeg, at vi bør lade os inspirere af Roskilde Kommune, der er i gang med et forsøg, hvor der laves sundhedstjek af udviklingshæmmede borgere. Forsøget har vist et stort forebyggelsespotentiale. Kommunens sundhedstjek af de berørte borgere viste blandt andet sundhedsproblemer med nedsat hørelse, nedsat mobilitet, vitaminmangel, diabetes, for højt blodtryk og forhøjet kolesteroltal. Man kan dermed spekulere over, hvad vi vil finde frem til, hvis vi laver lignende sundhedstjek i Aarhus.

Jeg er overbevist om, at det er det rette at gøre, da vi på den måde sikrer, at vores medborgere har et godt og sundt helbred. Det er nemt at tænke sig til, hvor forfærdeligt det må være at gå rundt med en sygdom uden at kunne sætte ord på den. Ved at lave sundhedstjek vil vi sikre en højere livskvalitet og bedre velvære blandt mennesker med handicap.

Vi ved, at mennesker med handicap i gennemsnit dør 15-20 år tidligere end resten af befolkningen. Det faktum kalder på, at vi gør noget. Et regelmæssigt sundhedstjek, en systematisk medicingennemgang og støtte til en sundere livsstil er et godt skridt på vejen. Derfor foreslår Socialdemokratiet i Aarhus, at Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse undersøger, hvorvidt vi kan indføre disse sundhedstjek for mennesker med handicap i Aarhus Kommune. Lad os komme den sociale ulighed til livs.

Publiceret 03 April 2017 18:00