Debat:

Ja, socialdemokrater, det handler om børnene

Af
Bünyamin Simsek (V)

rådmand for Børn og Unge

Aarhus Kommune

Under den mærkeligt polemiske overskrift bragt her i avisen 'Bünyamin, det handler faktisk om børnene' peger et socialdemokratisk trekløver, Peder, Camilla og Lisbeth, på en helt relevant omsorg for elever, der har det svært i det almindelige tilbud om folkeskolen.
Det er mærkeligt polemisk, for jeg har aldrig bestridt at have omsorg for disse udsatte børn og unge, ligesom jeg heller ikke har forsømt nogen chance for at tale deres sag.
Det er ikke let for disse børn eller deres familier, uanset om årsagen til deres udfordringer er psykisk eller fysisk sygdom, at de lige er flyttet til landet, at de er anbragt uden for familien, at de i en kortere eller længere periode har brug for særlige hensyn i undervisningen, eller at de er droppet ud af en privat- eller efterskole.
Som det også fremgår af svaret på den ti-dages forespørgsel i Aarhus Byråd, som Peder, Camilla og Lisbeth har sendt til mig, bliver der fulgt godt med i disse børns og unges skoleliv.
Svaret kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Det rækker for vidt at beskrive alle detaljer her, men jeg kan med svaret konstatere, at der bliver fulgt tæt, systematisk og indgående op på de børn, som jeg deler omsorgen med Peder, Camilla og Lisbeth for.
Blandt andet bliver der hver dag fulgt op på de ganske få elever, der er på en såkaldt observationsliste – de elever, som ikke møder op – og der bliver indberettet i forhold til træk i børneydelse, hvis der er mistanke om udrejse til udlandet, og underrettet til de sociale myndigheder, hvis der er bekymring for børnenes trivsel.
Så ja, socialdemokrater, det handler ikke ”faktisk” om børnene, men ”netop” om børnene.

Publiceret 17 March 2017 06:00