Debat:

Bünyamin, det handler faktisk om børnene

Af
Af Peder Udengaard (S)

politisk ordfører og næstformand for Børn- og Ungeudvalget

Camilla Fabricius (S)

gruppeformand og Lisbeth Lauersen (S)

Noget af det vigtigste for vores velfærdssamfund er, at vores børn får den bedst mulige undervisning og støtte i vores folkeskoler.
De unge generationer er dem, der skal løfte Danmark i fremtiden, hvilket de vanskeligt kan gøre, hvis ikke det fundament, som folkeskolen udgør, er solidt.
Ikke nok med det, skylder vi vores børn og børnebørn at gøre alt for, at de trives i skolesystemet. Uanset om børnene er mønsterelever eller har det svært bogligt, fysisk, eller psykisk, så vil samfundet i deres voksenliv bede dem om at bidrage til fællesskabet.
Derfor ønsker Socialdemokratiet, at vi i Aarhus har et klart og vedholdende fokus på gruppen af elever med de største udfordringer, fordi de også fortjener det bedste udgangspunkt, som folkeskolen kan give dem.
Henvendelser fra bekymrede forældre og bekymrede lærere har gjort os opmærksomme på, at der desværre fortsat er børn og unge, der flyder retningsløst rundt i periferien af den aarhusianske folkeskole.
Socialdemokratiet mener, at der er brug for et overblik over, hvor mange børn der ikke følger den almindelige undervisning i folkeskolen og hvorfor.
Vi vil også gerne kende antallet af børn, der ikke er registrerede som uden for folkeskolen, men som har et så sporadisk fremmøde, at værdien af deres undervisning er minimal.
Og vi vil gerne vide, hvilke mønstre der tegner sig i forhold til de enkelte folkeskoler i Aarhus Kommune?
Hvor mange børn, der har modtaget et tilbud om enkeltmandsundervisning – og hvad der er den gennemsnitlige periode af sådanne forløb, igen set i forhold til de enkelte folkeskoler?
Socialdemokratiet synes også, det er væsentligt, at få afdækket om den ansvarlige rådmand, Bünyamin Simsek (V), med sin forvaltning tager sit ansvar for de udfordrede børn seriøst.
Derfor vil vores forespørgsel bede om et overblik over områdets udvikling i de forløbne tre år.
Vores børns trivsel og tarv kommer før noget andet. Derfor insisterer Socialdemokratiet på, at selv de mest udfordrede elever i vores folkeskoler får den rette hjælp og undervisning. Ingenting kan retfærdiggøre, at børn falder ud af skolesystemet, inden de er blevet teenagere.
Det er utroligt vigtigt, at vi har et vedholdende fokus på denne gruppe af elever, fordi de kræver en særlig grad af opmærksomhed for at kunne fungere, og fordi folkeskolen skal kunne rumme og fungere omkring dem.
Her kan enkeltmandsundervisning være et nødvendigt redskab at tage i brug, hvis det er den eneste måde, barnet kan sikres en sund og positiv udvikling. Men den type undervisning kan ikke være en permanent løsning.

null

Publiceret 12 March 2017 09:00