I snart et år har Jørgen Sørensen kørt slalom mellem sand bunkere og orange kegler, når han har kørt fra hjemmet i Helenelyst til Brabrand.

I snart et år har Jørgen Sørensen kørt slalom mellem sand bunkere og orange kegler, når han har kørt fra hjemmet i Helenelyst til Brabrand.

Byggerod:

Kultur- hovedstadsåret er i vejen

De mange anlægsprojekter i forbindelse med Aarhus 2017 får skylden for lang byggeproces i Brabrand

Af
Jeppe Kristensen

Store bunker sand, fod- og fumlegængere på vejen, og bilister, der kører zigzag mellem orange kegler. Det har været hverdagen for skolebørn, beboere og bilister på blandt andet J.P. Larsens Vej og Langdalsvej i Brabrand. Udbygningen af et cykel - og gangstisnetværk har gennem det seneste års tid forvoldt alle mulige former for trafikanter en ekstra øget agtpågivenhed, når de færdes på især J.P. Larsens Vej og Langdalsvej. Og selv om der er tilfredshed med, at kommunen endelig tåger hånd om de trafikale udfordringer, så mener de kilder, som Lokalavisen har snakket med, at byggeriet har stået på i alt, alt for lang tid. Ligesom de mener, at byggeriet er usikkert, og at det er en dårlig løsning på udfordringerne.
“Nu kan du se henne ved rundkørslen ved Stenbækvej, der er de begyndt at grave op. Man er som fodgænger tvunget ud på kørebanen for at passere. Og her er altså fyldt med bilister og forældre, der følger deres børn i skole om morgenen,” siger Jørgen Sørensen, som tidligere har ytret sig kritisk i Lokalavisen Aarhus Vest over for den langsommelige proces og den ringe løsning,
“Der er anlagt et 60 centimeter bredt fortov og 120-130 centimeter bred cykelsti. Det er fysisk umuligt at gå ved siden af hinanden, fordi der kun er plads til én på fortovet. Det skaber på ingen måde tryghed for hverken fodgængere, cyklister eller bilister. Nogen burde have røde ører,” harcelerer den pensionerede ingeniør.
Han bakkes op af Ann Tind Østrup, som driver Bolettes Blomster, der har til huse midt på J.P. Larsens Vej.
“Fremkommeligheden har været en katastrofe. Og sågar om de ikke også gravede op ude foran min parkeringsplads, så kunderne ikke kunne parkere her i flere dage,” siger blomsterdamen og tilføjer endnu en fare ved cykel- og gangstien:
“Dem, som bor ud til vejen, er nødt til at bakke ud på cykelstien, når de skal ud af indkørslen. Det er jo livsfarligt, fordi udsynet er så ringe.”

Presset på grund af 2017

I magistraten for Teknik og Miljø erkender man da også, at byggeriet har været en langstrakt proces.
Men den megen klargøring af Aarhus til kulturhovedstadsåret har betydet, at magistraten har måttet prioritere opgaverne.
“Vi kunne nok have gjort det på den halve tid, hvis ikke det havde været for de mange anlægsprojekter i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad,” fortæller projektleder fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Carsten Thomsen.

Bedste løsning

Han mener til gengæld, at løsningen var den bedst mulige både økonomisk og sikkerhedsmæssigt.
“Det er ikke kommunen, der skal klippe hækken eller fjerne noget af hegnet ved de beboere, som bor ved fortovet og cykelstien. Det er de selv herre over. Og i forhold til fortovet, så kan man jo godt gå på cykelstien, hvis bare man holder øje. Og det skal man jo i trafikken under alle omstændigheder. Og med de forslag, der lå på bordet i sin tid, så er denne her løsning med et kombineret cykel- og gangsystem den sikreste med de penge, som vi har til rådighed,” forklarer Carsten Thomsen.

Publiceret 20 January 2017 13:00