Nu starter omfattende letbane-arbejde i befærdet ringvejskryds

Krydset mellem Randersvej og Ringvejen bliver på visse tidspunkter spærret

Efter at have lagt skinner på hele strækningen fra Lystrup til Nørreport, er Aarhus Letbane godt i gang med næste store opgave: At hænge kabler til letbanens kørestrøm op i masterne langs med letbaneskinnerne.   
Mandag aften står vejkrydset Randersvej /Ringvejen for tur, skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.
Første opgave bliver at etablere fire master i vejkrydset – én i hvert hjørne. Det arbejde udføres fra mandag til onsdag - alle dage i tidsrummet fra kl. 18 til 05. 
Etableringen af master medfører kun midlertidige indskrænkninger af fortov og cykelsti i hvert hjørne af krydset.  
Når masterne er på plads, skal der trækkes bæretov til kørestrømsledninger over vejkrydset. For at genere trafikken mindst muligt udføres denne opgave over to nætter:  Torsdag 5. januar og fredag 6. januar – begge dage fra kl. 01 til 05. I disse tidsrum er det nødvendigt at spærre krydset helt af.  
I stedet sendes bilister ud på en mindre omvej: I nordgående retning går omkørslen via Nordvestpassagen, Bethesdavej, Risvang Allé/Vorregårds Allé og Nydamsvej eller via Nordre Ringgade og Aldersrovej.
For at køre videre i sydgående retning ad Randersvej går omkørslen via Nehrus Allé, Halmstadgade, Hasle Ringvej, Brendstrupvej, Reykjaviksgade, Katrinebjergvej, Langelandsgade og Nordre Ringgade.   
For bilister, der kører mod øst eller vest på Ringvejen, går omkørslen via Halmstadgade, Nehrus Allé, Nydamsvej og Vorregårds Allé i begge retninger.  
Der opstilles trafiktavler på stedet, og omkørsler vil være tydeligt markerede i hele  perioden.  
Når bæretovene er på plads, fortsætter arbejdet med at hænge kablerne med letbanens kørestrøm op i vejkrydset. Denne opgave forventes udført senere i januar, og vil i mindre omfang kræve kortvarig afspærring af det befærdede vejkryds.  
Når arbejdet med kørestrøm er udført følger etablering af perroner og signalanlæg.  Herefter bliver der foretaget testkørsel af letbanestrækningen frem mod åbningen i maj 2017.
dp

Publiceret 02 January 2017 14:09