Renovering og forskønnelse af p-plads ved Ceres Park

Parkeringspladsen ved Ceres Park & Arena står over for en større renovering, der både skal gøre området smukkere og parkeringspladsen billigere at vedligeholde. Som en del af renoveringen bliver 25 mistrivende egetræer fældet og erstattet med nye

Kraftigere belysning, ny asfalt og markant bedre afvanding af området bliver resultatet, når den nedslidte parkeringsplads er færdigrenoveret ved udgangen af august.

Men også på det grønne område sker der forandringer. 25 egetræer erstatter de nuværende egetræer, som på grund af asfaltbelægning og mange års kraftig trafik på rodnettene har forringede vækstvilkår.
"Det er trist, når vi er nødt til at fælde gamle træer, der ikke har det godt. De blev plantet for 110 år siden, hvor det var umuligt at forudsige trafikudviklingen. Det har været nødvendigt løbende at beskære træerne kraftigt på grund af mistrivsel og sikkerhedshensyn. Derfor fremstår træerne i dag praktisk talt uden krone. Heldigvis kommer de til at leve videre i byens parker og skove, hvor de vil blive brugt til at lave nye træmøbler," siger Gorm Halskov, projektleder i Center for Byens Anvendelse, i en pressemeddelelse.

De nye 4 meter høje egetræer på parkeringspladsen får større plantehuller, så de får bedre plads og optimale vækstvilkår.

Renoveringen sker efter aftale med Aarhus Elite i juni, juli og august for at genere de mange brugere af parkeringspladsen mindst muligt. Ege-træerne bliver dog allerede fældet i denne uge for at give plads til at udføre renoveringen. Forud for fældningen er det blevet undersøgt og bekræftet, at hulrugende fugle og flagermus ikke holder til i træerne.Hele eller dele af parkeringspladsen vil være lukket, når der bliver arbejdet i området, og der henvises i stedet til parkeringspladsen, som er vist her på kortet.

Hele eller dele af parkeringspladsen vil være lukket, når der bliver arbejdet i området, og der henvises i stedet til parkeringspladsen, som er vist her på kortet.

null

Publiceret 17 May 2016 14:15