Arkivfoto.

Arkivfoto.

Aarhus Kommune giver 75.000 til veteranhjem

Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom (SF) har besluttet at give Veteranhjemmet i Aarhus 75.000 kroner til at uddanne en gruppe af frivillige.

Støtten gives som såkaldte § 18-midler, som også kaldes frivilligmidlerne, og som rådmanden råder over.
Beløbet er et engangsbeløb i 2015, så veteranhjemmet kan komme i gang med at uddanne frivillige allerede i starten af 2016.

”Vi vil gerne være med til at give Veteranhjemmet en god start i Aarhus. Vi har allerede et godt samarbejde, og med dette tilskud giver vi en håndsrækning til at få skabt et levende hus for veteranerne. En væsentlig del af Veteranhjemmets arbejde bygger på frivilliges indsat, og derfor er det helt naturligt, at Aarhus Kommune yder støtte dette vigtige, frivillige arbejde,” siger Thomas Medom.

Gruppen af frivillige skal blandt andet stå for aktiviteter og støtte til de tidligere udsendte soldater på veteranhjemmet.

”Vi er meget glade for det hurtige tilsagn. Det betyder, at vi allerede i starten af næste år kan komme i gang med at uddanne de frivillige og dermed også hurtigere kan yde den støtte til veteranerne, som er ideen med hele huset,” siger formanden for Veteranhjemmet i Aarhus, Peter Sporleder, i en pressemeddelelse.

Hjemmet, som er placeret i Brabrand, dækker hele Region Midtjylland, og ifølge ansøgningen fra Veteranhjem Aarhus, er der cirka 6.000 veteraner i regionen, hvoraf de 1.600 er bosat i Aarhus.
 
Veteranerne kan have forskellig baggrund og uddannelse: Soldater, politifolk, sygeplejersker, nødhjælpsarbejdere, læger med flere, og fælles for dem alle er, at de har været udsendt i international tjeneste.
Hjemmet skal være et fristed, hvor veteranerne kan få hjælp og støtte i kontakten til fagfolk, offentlige myndigheder og behandlingstilbud samt at være et midlertidigt opholdssted for veteraner, der af forskellige grunde ikke kan opholde sig i egen bolig.
Derudover skal Veteranhjemmet værne om det kammeratskab, der blev skabt under tjenesten, samt danne de fysiske rammer for at nye fællesskaber mellem veteraner kan opstå.

Det er Fonden Danske Veteranhjem, som er en selvejende institution, der driver Veteranhjem Aarhus.
 
Driften af hjemmet, herunder husleje og aflønning af daglig leder finansieres af Forsvarsministeriet.

Publiceret 08 December 2015 09:00