Skjoldhøjskolen kæmper med et meget højt sygefravær blandt lærerne. Michael Hansen, Polfoto.

Skjoldhøjskolen kæmper med et meget højt sygefravær blandt lærerne. Michael Hansen, Polfoto.

Sygefravær:

Skjoldhøjskolen er i dialog med coach

På Skjoldhøjskolen arbejder lederen på at tilknytte en coach

Af
Louise Nyvang Burmeister

Skjoldhøjskolens lærere er dem, der er allermest syge i kommunen.
Det viser en ny opgørelse over sygefraværet blandt folkeskolelærere i Aarhus.
Lederen af skolen er opmærksom på problemet, og et af de tiltag, der er på vej, er at tilknytte en coach, som lærerne kan få vejledning af.
“Vi har meget fokus på sygefraværet, og vi må sige, at der er noget, vi kan blive bedre til,” siger Lars Kjems.
En af måderne at blive bedre kan være med en coach.
“En coach kan måske gøre os lidt mere robuste,” siger Lars Kjems.
Ideen er, at en coach kan hjælpe til med at 'få vendt nogle ting'.
“Der er ikke tale om et langt terapeutisk forløb, men om at få snakket nogle ting i gennem som måske presser sig på, og som man ikke har lyst til at tale med sin leder om,” siger Lars Kjems.
Det kan både være problemer med elevgrupper i hverdagen eller med hverdagen derhjemme.
“Vi håber, at det kan være med til at øge antallet af folk, der er langtidsfriske. Vi har i hvert fald tænkt os at teste det,” siger Lars Kjems.
Skolen er lige nu i gang med at finde egnede coaches. Og forhåbningen er, at lærerne kan benytte sig af tilbuddet i januar eller februar.
En del af Skjoldhøjskolens høje fravær skal forklares med, at skolen gør meget for at fastholde sygemeldte i jobbet, mener lederen.
“Vi har medarbejdere, der er sygemeldte, men er i praktik i deres eget job, og de tæller med i statistikken,” siger Lars Kjems.
I disse tilfælde er der derfor to lærere tilknyttet timerne.
“Vi gør det for, at folk ikke falder helt ud af arbejdsmarkedet. Om de så kan være her i fem eller 10 timer om ugen,” forklarer Lars Kjems.

Samtaler efter 14 dage

Han forklarer, at alle medarbejdere, der har været sygemeldte i 14 dage eller i fem mindre perioder på et år, bliver indkaldt til en samtale hos ham. Og han er helt enig i rådmandens udmelding om, at der hurtigt skal være en afklaring.
“Det er rigtig vigtigt at lave en vurdering af, om der er en fremtid for læreren på arbejdspladsen. Både for arbejdsgiveren, men også for medarbejderen. Hvis man er langtidssygemeldt, og gang på gang bliver syg af at forsøge at begynde i jobbet igen, så er det måske ikke det rigtige. Lidt på den hårde måde, så kan det virke frigørende for medarbejderen, hvis lederen beslutter, at ansættelsesforholdet ikke skal fortsætte. Dermed ikke sagt at det er nemt for medarbejderen,” understreger Lars Kjems.

null

Publiceret 01 December 2015 10:00