Lærernes sygefravær:

Find din skole her

Opgørelse over folkeskolelærernes sygedage på de 48 folkeskoler i Aarhus Kommune

Af
Louise Nyvang Burmeister

Sygefravær for lærere i Aarhus Kommune (november 2014 – oktober 2015)
Skoler                                    Gennemsnitligt antal sygedage pr. helårsansat
Bakkegårdsskolen                       11,12
Bavnehøj Skole                          19,67
Beder Skole                               14,40
Center-10, Aarhus High School     9,72
Ellekærskolen                            12,76
Ellevangskolen                          16,04
Elsted Skole                             17,76
Engdalskolen                             9,37
Gammelgaardsskolen                15,11
Hasle Skole                             13,41
Holme Skole                             7,54
Hårup-Elev Skoler                    16,63
Højvangskolen                        22,05
Katrinebjergskolen                  17,16
Kragelundskolen                     13,32
Langagerskolen*                    12,30
Lisbjergskolen                        13,64
Lystrup Skole                         10,09
Læssøesgades Skole               21,68
Malling Skole                          23,79
Mårslet Skole                         14,15
Møllevang Skole                     11,45
N.J. Fjordsgades Skole            7,66
Næshøjskolen                       13,03
Risskov Skole                       10,87
Rosenvangskolen                   9,24
Rundhøjskolen                      9,23
Sabro-Korsvejskolen            10,27
Samsøgades Skole              16,66
Skjoldhøjskolen                  36,38
Skovvangskolen                  16,70
Skåde Skole                       10,87
Skæring Skole                    17,05
Skødstrup Skole                10,65
Solbjerg Skole                    9,19
Stensagerskolen*              20,50
Strandskolen                    13,45
Sødalskolen                     10,16
Sølystskolen                    13,26
Søndervangskolen            16,19
Tilst Skole                       18,46
Tovshøjskolen                  9,33
Tranbjergskolen              18,89
Vestergårdskolen            17,30
Viby Skole                      13,50
Virupskolen                    19,07
Vorrevangskolen             17,36
Åby Skole                      10,10
Skoler samlet               14,59
*specialskole

Publiceret 01 December 2015 09:00