DEBAT:

Skolesalg skaber bedre børneliv

Jan Ravn Christensen Byrådsmedlem (SF), medlem af Børn og Unge-udvalget

Da et flertal i Byrådet bestående af S, Rad.V. og SF lavede ændringer i skolestrukturen for to år siden, var en blandt mange grunde, at vi ved at sælge bygningerne kunne finansiere andre gode initiativer for byens børn og unge.
Med salget af Vejlby Skole frigøres der nu midler til en lang række områder.
Jeg glædes særligt over, at børn med svære handicaps får et tiltrængt løft af de fysiske rammer på Stensagerskolen for i alt 25. mio. kr.
Det er en investering, som længe har været tiltrængt og som helt sikkert vil give bedre rammer for børn og personale fremadrettet.
Det har også været vigtigt for SF, at skolebørnene får mulighed for flere undervisningstimer med to voksne i klassen. Det giver en bedre skoledag for børnene, fordi det faglige niveau kan løftes. Men det betyder også meget for de sociale rammer i klasserne og betingelserne for reel inklusion styrkes.
Endeligt vil forslaget mange steder kunne styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
Det er en ordning, vi i SF gerne ser mere udbredt, og derfor har vi også stillet et forslag til byrådet om, at skolerne generelt skal have mulighed for at skifte noget af den understøttende undervisning til timer med to voksne i undervisningen.
Som en meget positiv sideeffekt vil flere timer med to voksne samtidigt kunne være med til at forkorte skoledagene.
Af andre gode initiativer der nu kan sættes i gang på baggrund af salget af Vejlby Skole, er et tiltrængt økonomisk løft på tre mio. kr. til hvert af de skoledistrikter, der blev direkte berørt af den nye skolestruktur.
Det betyder, at Tranbjergskolen, Ellevangskolen og Bavnehøj Skole alle kan se frem til at kunne få bedre økonomiske vilkår.
Hertil kommer, at der er fundet finansiering til at kunne etablere et fremragende multihalsprojekt i Mårslet, ligesom at mulighederne for at kunne realisere multihalsprojekter i Harlev og Hjortshøj er blevet væsentligt styrket.
Endeligt tilfører den nye aftale midler til at styrke skolemaden på vores skoler. Et område, jeg er overbevist om, at vi kommer til at fokusere endnu mere på i de kommende år.
Alt i alt er der ikke nogen tvivl om, at det var en rigtig beslutning at ændre skolestrukturen, fordi de frigivne midler nu er med til at sikre en lang række fornuftige tiltag, der skaber et bedre børneliv i Aarhus Kommune.

Publiceret 13 November 2015 10:00