Leise Christensen bliver indsat som ny præst i Skt. Johannes Kirke på søndag.

Leise Christensen bliver indsat som ny præst i Skt. Johannes Kirke på søndag.

Ny præst debuterer i Skt. Johannes Kirke

Leise Christensen er ny præst i Skt. Johannes Kirke i det nordlige Aarhus

Af
Af Kim Skovrup Andersen

Søndag 15. november klokken 10.30 kan man opleve hvordan en officiel præsteindsættelse foregår, når lektor og sognepræst, Leise Christensen, tiltræder sit nye embede i Skt. Johannes Kirke på Peter Sabros Gade 20 i det nordlige Aarhus.
Indsættelsen af en ny sognepræst er en formel begivenhed, som følger en række faste ritualer. Det er samtidig en mulighed for, at beboerne i sognet kan møde den nye præst.
En præsteindsættelse foregår altid ved en almindelig højmesse – det vil sige gudstjenesten søndag formiddag, og det er provsten, der har det overordnede ansvar for afviklingen af seancen.
15. november er det domprovst Poul Henning Bartholin, som styrer slagets gang. Det er også ham, der medbringer den officielle godkendelse af Leise Christensen som ny sognepræst. Den består i et godkendelsesbrev fra biskoppen.
Almindeligvis vil provsten indlede indsættelsen med en tale til den nye præst. Dette efterfølges af en salme, hvorefter den nye præst får ordet og nu styrer resten af gudstjenesten. Det foregår på vanlig vis med prædiken, nadver, salmer og eventuelt dåb. Er man nyuddannet præst, er det også her man for første gang kastes ud i praktikken omkring en højmesse. For Leise Christensen er der dog ikke tale om en debut på prædikestolen, idet hun fra 2001-2007 var fungerende sognepræst i Ringkøbing Provsti.
Indsættelsen afsluttes med en reception, og det gør sig også gældende den 15. november.

null

Publiceret 13 November 2015 09:00