Workshop:

Kom med din idé til trafikken i midtbyen

Deltag i workshop om fortætning,vækst og byliv

Af
Louise Nyvang Burmeister


Aarhusianerne får nu mulighed for at dele deres idéer om Midtbyens udvikling og tilgængelighed samt diskutere dem direkte med andre medborgere og kommunens trafikplanlæggere.
Mandag den 26. oktober summede DOKK1 af engagement og spørgelyst, da ca. 150 borgere var mødt op til det indledende møde om den nye Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby. Planen vil i høj grad være med til at definere udviklingen af infrastrukturen og vores midtby.
Som det næste skridt inviteres aarhusianerne til at deltage i en række workshops. Den første workshop afholdes onsdag den 4. november.
På workshoppen er der fokus på fortætning, vækst og bylivet i Aarhus Midtby. Hvordan får vi en endnu bedre og mere tilgængelig by, samtidig med at vi bliver flere, der skal deles om pladsen?
Til workshoppen har vi mulighed for at arbejde videre med borgernes idéer i mindre grupper, sætte fokus på problemer samt tegne og fortælle ud fra kort mv. En gruppe af kommunens trafikplanlæggere vil deltage direkte i workshoppen.
Læs mere på vorestrafik.dk – hvor det også er muligt at se listen over de øvrige workshops.

Fortætning, vækst og byliv

Hvordan får vi en endnu bedre og mere tilgængelig by, samtidig
med at vi bliver flere, der skal deles om pladsen?
4. november 2015, kl. 19 – 21.
DOKK1 – undervisningslokale 1-2
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Tilmelding på mail: haue@aarhus.dk. Der er plads til 100 deltagere på workshoppen.

Publiceret 30 October 2015 11:30