Kulturmiljørådet mener, at man bør bevare møllesøen, dæmningen og hele miljøet omkring Giber Å og Vilhelmsborg, som det har set ud de seneste 150 år.

Kulturmiljørådet mener, at man bør bevare møllesøen, dæmningen og hele miljøet omkring Giber Å og Vilhelmsborg, som det har set ud de seneste 150 år.

Kulturmiljøråd vil bevare møllesøen

Møllesøen ved Vilhelmsborg er bevaringsværdig. Det mener Kulturmiljørådet i Aarhus Kommune i hvert fald

Af
Jannik Schiermer Poulsen

Møllesøen ved Vilhelmsborg og den tilhørende dæmning er måske kommet et skridt nærmere en redning, efter at det har været diskuteret, om søen skulle bevares eller Giber Å genoprettes i forbindelse med dæmningens kollaps i september.
Lokalt Kulturmiljøråd i Aarhus Kommune har nemlig anbefalet kommunen at bevare møllesøen.
“Møllesøen er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Det samme er hele anlægget, som søen er en del af, med sø, møller og trapper,” forklarer Lars Juel Thiis, som er formand for Kulturmiljørådet.
Kulturmiljørådet er et upolitisk, uvildigt og fagligt råd, som udtaler sin uforbeholdne faglige tilkendegivelse baseret på arkitektoniske og kulturhistoriske værdier til forvaltningen.
Rådet mener ikke, modsat biologer og lystfiskere, at møllesøen er til hinder for dyrelivet i Giber Å.
“Naturen har også været med i overvejelserne om møllesøen. Så vidt vi har erfaret, har naturen stadig fine vilkår,” siger Lars Juel Thiis og fortsætter:
“Uden at være eksperter er vi af den opfattelse, at den nuværende situation også tilgodeser lystfiskerne.”
Det er dog ikke alle, som er enige i Kulturmiljørådets anbefaling for Vilhelmsborg møllesø.
Steen B. Andersen (S), som er medlem af Teknisk Udvalg, har tidligere talt varmt for, at man sløjfer møllesøen og genopretter Giber Å - til glæde for ørredbestanden.
“Vi lytter altid til Kulturmiljørådet, og jeg kan godt forstå deres anbefaling ud fra en kulturmiljømæssig vinkel. Men vi skal veje miljøhensynet og hensynet til kulturmiljøet op imod hinanden,” siger Steen B. Andersen og fortsætter:
“Nu afventer vi en økonomisk redegørelse fra Teknik og Miljø, før vi skal tage en beslutning. Som udgangspunkt går jeg stadig ind for at genoprette Giber Å, men jeg lytter naturligvis til alle argumenter. Der har dog ikke været nogle, som har flyttet min overbevisning endnu.”

Skidt for fiskebestanden

Argumentet for at genoprette Giber Å baserer sig i høj grad på ørredfiskenes vilkår.
I Lokalavisen fra 6. oktober forklarede biolog Peter Grønkjær, hvorfor møllesøer er skidte for bestanden.
“Der er masser af eksempler på, at møllesøer forhindrer laksebestanden. Fiskene, hvis de faktisk kan komme ind i søen, kan ikke finde rundt i den pludselige sø. Der kan også samle sig en masse rovfisk i disse søer, som æder de forvirrede ørredfisk,” fortalte Peter Grønkjær, som er Ph. D. og lektor i akvatisk biologi, og tilføjede:
“Det er faktisk mellem 30 og 80 procent af bestanden, som går tabt i møllesøerne.”

Publiceret 30 October 2015 12:00