Det vil i fremtiden blive nemmere for Michael Rasmussen at parkere lovligt i Samsøgade, når der bliver markeret på vejen, hvortil der præcist er 10 meter.

Det vil i fremtiden blive nemmere for Michael Rasmussen at parkere lovligt i Samsøgade, når der bliver markeret på vejen, hvortil der præcist er 10 meter.

Parkering:

10 meters-linjer er på vej

Bilisterne i midtbyen kan se frem til at få en klar markering af, hvor langt 10 meter er, og dermed hvor de må parkere

Af
Louise Nyvang Burmeister

Det bliver i fremtiden nemmere at finde ud af, hvor man må parkere i midtbyen.
Reglen om, at der skal være 10 meter fra et kryds, og til man må parkere sin bil, bliver nu synliggjort. Aarhus Kommune vil nemlig i den kommende tid tydeligt markere på vejen, hvor de 10 meter slutter.
Det glæder Michael Rasmussen, der bor i Samsøgade, og dagligt har problemer med at finde plads til sin bil.
“Det er ikke nemt at være bilist her. Jeg synes, at kommunen bør tage hensyn til, at der bor så mange herinde som, der gør. Hvis man ikke kan ændre på reglen om de 10 meter, så er det i mindste godt, at det bliver tydeligt, hvor man må parkere, så pladsen bliver udnyttet bedst muligt,” siger Michael Rasmussen.
Der har været specielt mange parkeringsproblemer i midtbyen siden 15. juli, hvor en Folketingsbeslutning bevirkede, at kommune ikke længere måtte have særregler for parkering.
Dermed blev alle kryds underlagt 10 meters reglen, hvor der tidligere havde været undtagelser i centrum.
Ifølge kommunen har en optegning af de 10 meter længe været på tegnebrættet. De såkaldte servicemarkeringer vil blive lavet efter københavnsk forbillede.
“Det har hele tiden været vores mening at lave servicemarkeringer. Processen er undervejs," siger Joshua Krogager, der er teamleder i Parkering, Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune forventer, at alle de gule pile er på plads senest 1. december 2015. 
På vejen vil der blive lavet gule trekanter, som tydeligt markerer, hvor præcist man kan parkere lovligt.
“Det vil vi markere på alle de veje, hvor det giver mening,” siger han og tilføjer:
“Vi har stor interesse i at gøre det så let for borgerne som muligt at overholde reglerne, da det hjælper os med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed, hvilket er p-kontrollens primære formål,” siger han.
P-regler

Siden 15. juli har det ikke været tilladt at:

  • Parkere motorcykler på fortove
  • Parkere mindre end 10 meter fra et gadehjørne 
  • Parkere andre køretøjer end el-køretøjer på parkeringspladser, der er reserveret til el-køretøjer.

Publiceret 27 October 2015 10:00