Per Bach (tv) og Brian Sørensen forstår ikke regeringens planer om at lukke Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Per Bach (tv) og Brian Sørensen forstår ikke regeringens planer om at lukke Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Foto: Anders Godtfred-Rasmussen.

Sociale iværksættere går sværere tider i møde

Det bliver sværere for sociale iværksættere at starte en forretning og ansætte personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det sker som konsekvens af regeringens beslutning om at nedlægge Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, mener café-ejer Brian Sør

Af
Af Anders Godtfred-Rasmussen

Brian Sørensen har drevet Café Kaffegal i Nørregade i flere år. I caféen arbejder 20 førtidspensionister, fleksjobbere og andre borgere, der kan være ramt af psykiske sårbarheder eller på anden måde har svært ved at klare et arbejde på normale vilkår.
Café Kaffegal er det, man kalder en socialøkonomisk virksomhed. En virksomhed, der skal tjene penge for at få forretningen til at løbe rundt - men samtidigt en virksomhed, der bruger sit overskud på at skabe flere arbejdspladser for ressourcesvage borgere i Danmark.
“Derfor piner det mig også at se, at regeringen vil lukke Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder med udgangen af 2015. Vækstcentret er det, vi havde tørstet efter i flere år, hvor man som socialøkonomisk virksomhed kunne søge råd og sparring og dele viden med andre virksomheder for at styrke forretningen og skaffe flere udsatte et job,” siger Brian Sørensen.

Vi skal inkludere flere

Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark, er enig i, at det vil gøre mere skade end gavn, når vækstcentret lukker.
“Lukningen af centret bliver ikke kun et tab for de mennesker, der i forvejen har svært ved at finde arbejde. Lukningen gør, at vi ekskluderer i stedet for at inkludere flere på arbejdsmarkedet. Det er direkte i modstrid med, hvad politikerne har talt om de senere år. At der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet,” siger Per Bach.

Værdi er mange ting

Brian Sørensen har også set, hvordan medarbejdernes selvtillid og glæde vokser med arbejdet.
“Det her er ikke et værested, det er en arbejdsplads. Vi har en forretning, der skal køre rundt, men værdi er mange ting. Det giver også stor værdi for en udsat borger at have et job at stå op til. At være stolt af at kunne klare et job, og få den anerkendelse det giver, og samtidigt have social omgang med andre mennesker, som man måske ikke ville have haft, hvis man sad derhjemme med sin pension eller kontanthjælp,” siger Brian Sørensen.
Per Bach mener også, at det bliver dyrere for samfundet i det lange løb, hvis der ikke skabes flere rummelige arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder og traditionelle virksomheder, der tager et socialt ansvar.
“De her virksomheder skaber social værdi for deres ansatte og for samfundet. Vi oplever et samfund, hvor mange har svært ved at klare kravene på arbejdsmarkedet. Derfor er der også brug for flere rummelige arbejdspladser i Danmark, ikke færre. Mennesker, der ikke har et arbejde og en arbejdsidentitet, trækker ofte mere på velfærdsydelser og er dyrere i medicin og psykologudgifter. Så det er en dårlig forretning at lukke et center, der skal arbejde for at skabe vækst i de virksomheder, som skaber arbejdspladser til disse mennesker. Samtidigt gør lukningen af centret det ikke lettere for de sociale iværksættere, der arbejder for at skabe det fleksible arbejdsmarked, som politikerne har sukket efter i mange år,” siger Per Bach.

Publiceret 26 October 2015 09:00