Med Lars Boje bag rådhuskulisserne:

Hvem har ansvaret, når noget går galt?

Hver måned tager Lars Boje Mathiesen (LA) og Maria Sloth (EL) os med bag kulisserne på rådhuset

Af
Af Lars Boje

medlem af Aarhus Byråd for Liberal Alliance

Dette spørgsmål er atter blevet højaktuel, idet Dokk1 nu er blevet erklæret ulovlig opført. Der er ingen tvivl om, at der skal placeres et politisk ansvar. Vi er som politikere valgt af befolkningen til at tage dette ansvar, og vi har selv valgt at stille op. Men måske er det for let bare at give politikerne skylden?
Hvis vi kigger på Dokk1-sagen, så tegner der sig et noget mere kompliceret billede, hvor vi nu skal have undersøgt, hvornår, hvem og på hvilket grundlag, der er truffet beslutninger, før der kan placeres et ansvar. Mennesker vil ikke altid tolke ting ens.
Der har også lige været fokus på SMS-sagen fra Aarhus Havn, hvor borgmesteren som bestyrelsesformand tillod den tidligere havnedirektør at kigge i sms'er fra nogle medarbejderes arbejdsmobiler. Det gjorde borgmesteren jo selvfølgelig ikke uden at blive rådgivet juridisk.
Tilmed har vi i byrådet i de seneste mange år skulle beslutte, om vi skulle budgettere med selvbudgettering eller statsgaranti. Min personlige holdning er klar. Jeg mener ikke, man skal gamble med skattekroner, og derfor er jeg tilhænger af statsgarantien. Men igen er det måske ikke så simpelt.
Jeg har faktisk forståelse for de af mine kollegaer, der vælger at lægge sig op ad den anbefaling, der kommer fra økonomerne i kommunen. Det er et yderst kompliceret regnestykke, og det kan være vanskeligt at skulle argumentere imod en anbefaling fra økonomer, som har arbejdet med området indgående i mange år. Hvis man vælger ikke at følge deres anbefaling, vil man jo straks i pressen blive udstillet og forholdt, hvorfor man dog troede, man vidste mere end økonomerne.
Dette er blot tre eksempler, hvor vi som politikere selvfølgelig skal påtage os ansvaret, men hvor det måske er lidt mere kompliceret end som så. Mange er fritidspolitikere. Vi har et fuldstidsjob ved siden af byrådsarbejdet.
Sidste år fik vi forelagt cirka 500 indstillinger. Det er en umulighed med de nuværende arbejdsbetingelser, at vi som fritidspolitikere kan sætte os fuldstændigt ind i alle sager. Vi bliver mange gange nødt til at stole på den rådgivning og de anbefalinger, der kommer fra embedsværket. Derfor er det vigtigt at kigge nærmere på vores arbejdsbetingelser.
Nu kunne man let få den tanke, at jeg som politiker prøver at fraskrive mig ansvaret og sende aben videre til embedsmændene. Men det vil være en forkert antagelse. Jura er ikke eksakt videnskab, men beror ofte på en fortolkning. Økonomiske anbefalinger er ikke uden usikkerhed. Vi har alle et ansvar for at gøre det bedste, vi kan. Men vi har også alle et ansvar for at erkende, at vi jo alle er mennesker - mennesker begår fejl.    

Publiceret 11 October 2015 12:00