Det er ikke farligt, når vandværket tilsætter kemikalier til drikkevandet

Det er ikke farligt, når vandværket tilsætter kemikalier til drikkevandet

Rent og blødt vand i hanerne - er det farligt?

Hvad betyder det for vandskvaliteten, at man tilsætter kemikalier for at give forbrugerne blødt vand?

Af
Af Anders Godtfred-Rasmussen

Lokalavisen har fået mange henvendelser efter vores artikel om blødt vand i august, hvor vi også bad vore læsere komme med deres syn på vandkvaliteten i Aarhus, samt om der var tilslutning til det bløde vand. Nogle af de svar, vi fik, var fra bekymrede borgere, mens andre dårligt kan vente på, det måske kan blive Aarhus tur til at få blødt vand i hanerne og dermed flere penge i pungen.
For som nævnt, så er vandet i Aarhus og omegn meget hårdt. Vandet er “hårdt,” fordi der er meget kalk i det. Kalken gør, at vores husholdningsmaskiner, som vaskemaskiner og kaffemaskiner, ofte kalker til, og vi skal bruge tid, kræfter og kemikalier på at fjerne kalken igen. Ved at vandet bliver blødgjort direkte fra vandværket, vil meget af kalken blive fjernet, til gavn for forbrugerne og miljøet.

København er i front

I København har Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, længe været i gang med at skulle sende det bløde vand ud til forbrugerne.
“Vi foretog en kundeundersøgelse, der viste, at forbrugerne ønskede blødt vand, og ved efterfølgende undersøgelser, fandt vi ud af, at der også er økonomiske besparelser for forbrugerne i det. Deres husholdningsmaskiner holder længere, sæbe- og vandforbruget bliver også mindre,” siger Laure Lopato, Miljøingeniør hos HOFOR.
Hos HOFOR er man så langt nu, at det første vandbehandlingsanlæg er ved at blive installeret, og her bliver man klar til at sende blødt vand ud til forbrugerne i Brøndby i sommeren 2016. Men hvordan foregår det? Tilsætter man kemikalier, og hvilken betydning har det for drikkevandskvaliteten?

Kemikalierne forsvinder igen

Der er flere måder at fjerne kalk fra vandet. HOFOR anvender en metode, hvor der tilsættes sand og natriumhydroxid (NaOH) til vandet, der gør, at kalken binder sig til små sandkorn i vandet. Jo mere kalk sandkornene binder, jo større bliver de, og falder til bunden, hvorefter de fjernes fra vandet.
“Efter den kemiske reaktion er sket, og kalken er bundet til sandkornene, vil der kun være natrium tilbage, og det er naturligt forekommende i vand alligevel, her bare med et lidt forhøjet indhold. Hverken smag, lugt eller udseende ændrer sig, og vi har fået tilladelsen fra embedslægen og Sundhedsstyrelsen,” siger Laure Lopato.
Vandet bliver lidt dyrere, men med besparelserne på maskinparken og sæbe, bliver det i sidste ende forbrugerne der kommer til at tjene på det bløde vand.
Så en opfordring herfra til Aarhus Vand, hvornår kommer det bløde vand her til kommunen?

Publiceret 11 October 2015 20:00