Sådan kommer ’Fjordsgade’ måske til at se ud, når ombygningen er færdig. Men mon ikke, at der kommer til at stå ’fritidshuset’ i stedet for ’fritudshuset’ i den endelige udgave.

Sådan kommer ’Fjordsgade’ måske til at se ud, når ombygningen er færdig. Men mon ikke, at der kommer til at stå ’fritidshuset’ i stedet for ’fritudshuset’ i den endelige udgave.

Budgetforlig giver nyt liv på N.J. Fjordsgades skole

Der er afsat 24 millioner kroner til at gøre ’Fjordsgade’ klar til voksenundervisning, foreninger, fritidsaktiviteter og fri leg

Af
Af Jannik Schiermer Poulsen

24 millioner kroner blev der afsat under byrådets nyligt vedtagne budgetforlig til at omdanne N.J. Fjordsgades Skole til et forenings- og fritidshus.

En arbejdsgruppe har forfattet et oplæg om fremtiden for det 7.000 kvadratmeter store hus, der har fået arbejdstitlen 'Fjordsgade', og det skal politikerne i byrådet nu tager stilling til.

Lokalavisen har talt med Per Dahl, som er fuldmægtig i Sport og Fritid og tovholder på projektet, om arbejdsgruppens visioner for stedet.
En væsentlig del af oplægget til byrådet går ud på, at 'Fjordsgade' skal henvende sig til andre end bare brugere og kursister.

“Undervisning og administration skal ligge på de øvre etager, så den nederste del af huset bliver åbent og borgervendt. Det er også der, den tidligere kantine ligger,” siger Per Dahl og fortsætter:

“Den skal blive til en café, som skal være hjertet i huset og skal appellere til brugerne såvel som folk fra gaden.”

Aktiviteter vender hjem

“Da Sct. Annagade Skole lukkede, var der en masse aktiviteter, som blev genhuset rundt om i byen. Mange af de aktiviteter, som eksempel FOF-undervisning, rykker tilbage. Ligesom nogle af aktiviteterne fra Bro-bjergskolen vil blive genhuset i Fjordsgade, hvis skolen bliver solgt,” fortæller Per Dahl.

Lokalerne bliver indrettet så fleksibelt som muligt, så der bliver plads til kor, musik, dans og teater, og hvad der ellers måtte finde til huse i 'Fjordsgade'.

“Vores plan er, at der ikke skal være for mange lokaler, som kun en enkelt gruppe har nøgler til, så endnu flere kan deles om faciliteterne,” siger Per Dahl.

Der er også planer om, at skolekøkkenet kan huse mere uorganiserede aktiviteter, hvor nogle har spurgt til muligheden for eksempelvis madklubber.

“Vi vil jo aldrig gå ud og organisere madklubber, men det kan jo godt være, at de opstår i nogle af de faciliteter der bruges af uorganiserede brugere,” forklarer Per Dahl.

Selvstyrende rugekasse

Et andet element i 'Fjordsgade' bliver Rugekassen, der vel nærmest bedst kan forklares som nogle tomme lokaler for iværksættere med idéer inden for fritids- og idrætslivet.

“Vi har planer om, med inspiration fra Institut for X (ved Godsbanen, red.), at stille nogle rammer til rådighed, gøre dem selvstyrende og lade brugerne fylde dem ud. Det handler om at turde at give slip og se, hvad der sker. Selvfølgelig med visse krav,” forsikrer Per Dahl.

Af budgettet på de 24 millioner kroner er 17 af dem øremærket til myndighedskrav.

Det dækker blandt andet over ventilation, brandveje samt tilgængelighed og elevatorer.
Tre millioner skal gå til “maling og polyfilla”, og de sidste fire skal fordeles, når behovene er fastlagt.
Forhåbningen er, at 'Fjordsgade' kan tages i brug primo 2017.

Publiceret 01 October 2015 11:00