Debat:

Kampfly eller kamp for incest-ofre?

Af
Thomas Medom Politisk leder af SF i Aarhus Byråd Social- og Beskæftigelsesrådmand

Har vi råd til at bruge 30 milliarder på nye kampfly, alt imens at en gruppe borgere, som har været udsat for seksuelle overgreb, må kæmpe for at beholde den vigtigste livline i deres tilværelse?

Det er virkeligheden for en gruppe borgere, der får hjælp af Christine Centret i Aarhus til at komme videre i livet efter i mange år at have levet med følgerne af seksuelle overgreb i barndommen.

Med årets udgang udløber nemlig også den finansiering, som staten i sin tid sikrede Christine Centret gennem de såkaldte satspuljemidler. Og det kan betyde, at centret må lukke.

Det må bare ikke ske.

I Christine Centret er det frivillige, der selv kender til incest eller andre seksuelle overgreb fra barndommen, der hjælper andre med lignende oplevelser.

Det siger sig selv, at det at have været udsat for et seksuelt overgreb som barn af en voksen eller ældre ung, som man troede, man kunne stole på, giver sår og ar på sjælen og i hjertet.

Det kan i de sværeste tilfælde være psykisk invaliderende, hvis disse mennesker ikke får den nødvendige mulighed for at pleje og hele de sår.

Jeg har stor sympati for det frivillige arbejde, der udføres i Christine Centret, og jeg vil meget nødigt se, at et godt initiativ ryger på gulvet bare fordi, satspuljemidlerne kun løber en årrække – typisk fire år.

Det er endnu et eksempel på satspuljens fallit: Der skabes eller opretholdes et behov, som så efter fire år lades fuldstændig i stikken sammen med ildsjælene bag projektet og ikke mindst brugerne.

Det må således være mere end surrealistisk at høre om, at Folketinget er parat til at bruge 30 milliarder kroner på nye kampfly samtidig med, at denne gruppe borgere ikke ved, om de er købt eller solgt efter 1. januar.

Det er ikke alene en nødvendig investering i menneskers trivsel og selvværd, men også en fornuftig investering i forhold til at undgå dyr behandling, når livlinen knækker.

Ofre for seksuelle overgreb ikke er dem der råber højest og mest skingert i den politiske debat, da man sjældent ønsker at stå frem efter et overgreb, men det gør det blot endnu mere påtrængende med et folketing der er parat til at tage ansvar for de mennesker der for alvor har brug for velfærdssamfundet.

Derfor vil jeg kraftigt opfordre regeringen til hurtigst muligt at skabe sikkerhed for, at Christine Centret kan fortsætte.

Publiceret 01 September 2015 09:00