DEBAT:

Det nye veteranhjem bliver et unikt samlingssted

Af Styregruppen for Veteranhjem Midtjylland i Aarhus: Michael Alber, Tina Bjerregaard, Lone Rasmussen, Vagn Martinussen og Thorkild Kay

Det nye veteranhjem i Aarhus bliver et unikt samlingssted for tidligere udsendte og deres pårørende. Veteranhjemmene i Danmark er samlingssteder for de mange soldater, politifolk og sundhedspersonaler, der har været udsendt for Danmark. De fleste er kommet hjem beriget og stærkere, end før de drog ud, mens andre er vendt hjem, med fysiske eller psykiske sår. De har alle brug for et fristed, hvor de kan dele erfaringer og oplevelser med andre. Et sted, der kan støtte og hjælpe, de der har behov for det. Fonden Danske Veteranhjem har fået en bevilling fra Forsvarsministeriet til at oprette et hjem i Aarhus. Fonden Danske Veteranhjem (FDV) har i et samarbejde med Aarhus Kommune nedsat en styregruppe, som skal stå for driften af veteranhjemmet. Styregruppen består af tre veteraner og en pårørende til en tidligere udsendt soldat. Styregruppen har tidligt i foråret sammen med FDV besluttet at købe ejendommen på Edwin Rahrs Vej 61 i Brabrand og indrette det til veteranhjem. Repræsentanter for fondens bestyrelse har sammen med en gruppe veteraner forinden set på flere forskellige ejendomme.
Der indgik mange forskellige hensyn forud for beslutningen om at købe Edwin Rahrs Vej 61. Mange af de indvendinger, om placering af hjemmet, der er fremkommet i forbindelse med de seneste ugers medieomtale, indgik også i styregruppens overvejelser, og blev allerede tideligt i beslutningsfasen grundigt diskuteret. Det er vigtigt at understrege, at det var en enig styregruppe, der valgte ejendommen i Brabrand.
At valget faldt netop på Edwin Rahrs Vej 61 skyldes ønsket om, at veteranhjemmet skal ligge centralt for hele regionen. De bygningsmæssige rammer skal være indbydende som et 'hjem', samtidig med at de skal være store og rummelige, hvor mange mennesker skal kunne udfolde sig på samme tid, og meget gerne kunne sikre brugernes behov i fremtiden. Veteranhjemmet skal ligge i et rekreativt område, og være omgivet af natur.
Vi vil leve i et åbent samfund. Derfor er vi meget glade for de positive tilkendegivelser, vi har fået fra lokal-området om placeringen i det naturskønne område på toppen af Langdalen.
Styregruppen er særligt glade for alle de positive tilkendegivelser vi har modtaget fra naboer, det muslimske samfund og fra politisk side. Styregruppen vil samtidig tage alle de bekymrede udmeldinger alvorligt. Når de endelige myndighedsgodkendelser forhåbentlig snart er på plads, vil styregruppen indkalde til en stiftende generalforsamling. Her skal der vælges en bestyrelse bestående af fire repræsentanter valgt af FDV samt tre repræsentanter valgt af generalforsamlingen. Når bestyrelsen er valgt, skal de forskellige interessenter inddrages for at skabe et godt veteranhjem. Alle, der har lyst til at være med til at skabe et godt samlingssted for tidligere udsendte, vil være velkomne. Der vil på veteranhjemmet være ansat en lønnet daglig leder. Herudover vil der være behov for, at rigtig mange frivillige medarbejdere, vil gøre en indsats i det daglige arbejde på hjemmet.
Invitationen til den stiftende generalforsamling vil blive udsendt til alle de lokale veteraner og til soldater- og marineforeninger i regionen. Endvidere vil indkaldelsen blive offentliggjort i den lokale dagspresse.

Publiceret 29 July 2015 09:00