Kommentar:

En sjældent hurtig borgmester

Af
Claus Krogh

Jeg har haft fornøjelsen af at følge borgmester Bundsgaards pressearbejde på tæt hold i snart fire år. Et par gange har det affødt en kommentar på denne plads, hvor jeg har moret mig over borgmesterens altid meget positive pressemeddelelser. Det er sjældent, borgmester Bundsgaard sender en pressemeddelelse ud, som er decideret kritisk. Men det blev der ved udgangen af juni i dén grad rådet bod på.
Årsagen var, at den netop tiltrådte borgerlige regering lancerede et omprioriteringsbidrag som en del af de kommende budgetforhandlinger for 2016 med Kommunernes Landsforening (KL). Et omprioriteringsbidrag, der fik borgmesteren til at sende presseafdelingen i overdrive. Hele tre kritiske pressemeddelelser modtog redaktionen på bare fem dage.
“Nyt omprioriteringsbidrag koster Aarhus Kommune 1,45 milliarder kroner,” lød overskriften på den første pressemeddelelse, som kom søndag 29. juni. Kommunens økonomifolk havde været på weekendarbejde og regnet ud, at det vil kræve, at Aarhus Kommune frem til 2019 skal fyre 1.400 medarbejdere. “Facit er færre hænder til velfærd,” lød det.
Dagen efter havde borgmesterens presseafdeling igen været en tur ved tasterne:
“Omprioritering rimer på nedskæring,” lød det med poetisk patos.
Igen 3. juli mente borgmesteren, at det var nødvendigt at sende endnu en pressemeddelelse ud:
“Vi kommer ikke uden om besparelser,” konkluderede borgmesteren i overskriften på denne dags pressemeddelelse, som kom, efter at KL havde lavet den endelige aftale med regeringen om budgettet for 2016.
Nu stod det ret klart, at borgmester Bundsgaard synes, den nye borgerlige regering havde begået en fejl.
For et år siden, da den forhenværende regering indgik budgetaftalen med KL for 2015, lød overskriften på pressemeddelelsen fra borgmester Bundsgaard:
“En stram, men fornuftig økonomiaftale for kommunerne.” 
I samme pressemeddelelse lød det, at nu skulle man til at regne på konsekvenserne på aftalen, og at resultatet af de beregninger lå klar på den anden side af sommerferien. Jeg formoder, det skyldes, at de økonomifolk, der i år havde weekendarbejde, allerede den gang i juni måned var sendt på sommerferie.
Måske får Aarhus nu en borgmester, som ikke kun skriver pressemeddeleser om de gode sager og kaffemik på rådhuset.
En borgmester, der også forholder sig til den kritik, som engang imellem rettes mod kommunen generelt. Borgmester Bundsgaard er, i de fire år jeg har fulgt ham, gledet behændigt af på alle sager, som ikke lige dufter af rosenvand. Eller også var det bare en enlig svale?

Med venlig hilsen
Claus Krogh
Ansvarshavende chefredaktør
Twitter:@clauswkrogh

Publiceret 16 July 2015 09:00